เรา ช่วยเด็ก

มูลนิธิสายเด็ก 1387 เป็นสายด่วนที่ให้ความช่วยเหลือเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี มูลนิธิฯทำงานให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เป็นสื่อกลางการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือเด็กร่วมกันทุกภาคส่วนตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ(The United Nations’ Convention on the Rights of a Child (CRC)

มีมากกว่าหนึ่งร้อยประเทศทั่วโลกที่มีสายด่วนช่วยเหลือเด็กโดยให้คำปรึกษาปัญหาผ่านสายโทรศัพท์กับเด็กๆโดยตรงและยังมีอีกหลายประเทศที่อยู่ระหว่างการเปิดให้บริการ

รับฟังปัญหา โดยไม่เป็นผู้ตัดสินปัญหา

เด็กๆ จะได้พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของตัวเองอย่างอิสระโดยไม่มีการตัดสินบทสนทนากับเด็กๆนั้นว่าถูกหรือผิด หรือไปซ้ำเติมให้แย่ลงไปอีกและยังมีบริการ Outreach ที่เราจะสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เข้าไปเพื่อช่วยเหลือเด็กๆได้ทันทีในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยกับเด็กอีกด้วย

“สายเด็ก 1387” มีหลักการทำงานเหมือนกับ Childline ทั่วโลก เป็นองค์กรอิสระไม่แสวงกำไร ทำให้สามารถประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทางภาครัฐโดยตรง เพื่อทราบถึงปัญหาและเข้ามาดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป

ศูนย์เดอะฮับสายเด็ก ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่เด็กทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนไม่จำกัดเพศตั้งแต่แรกเกิด – 18 ปีที่เป็นเด็กเร่ร่อนเด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่เขตป้อมปราบกรุงเทพฯที่ตั้งของศูนย์ฯอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ซึ่งเป็นพื้นที่หลักที่เด็กจะเดินทางมาจากทุกจังหวัดในประเทศไทยได้สะดวก มีที่พัก อาหาร 3 มื้อ ห้องสุขาและยารักษาโรค พร้อมกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบกศน.และยังมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมความเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดของตน สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มเด็ก ผ่านกิจกรรม อาทิ การออกกำลังกาย ของเล่นเพื่อการศึกษา และเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ พัฒนาทักษะในการใช้ชีวิต สร้างการยอมรับและเป็นคนดีของสังคมต่อไป

เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมที่จะรับฟังปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง

บริการสายด่วน 1387 ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิสายเด็ก1387มีศูนย์การทำงานตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครเราทำงานให้ความช่วยเหลือกับเด็กทุกกรณีในประเทศไทยเจ้าหน้าที่ของเราเตรียมพร้อมให้บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์แอด อินสตาร์แกรม ทวิสเตอร์และจดหมายอิเล็คทรอนิค ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

สายด่วน 1387 ให้ความช่วยเหลือเด็กทุกรณีโดยเชื่อมต่อเด็กกับบริการต่างๆที่เด็กควรได้รับความช่วยเหลือ

We Campaign

มูลนิธิสายเด็ก 1387 ทำหน้าที่เป็นตัวแทนปกป้องสิทธิเด็กในประเด็นต่าง ๆ ในสังคมไทย

เราสนับสนุนหลักคิดของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติซึ่งกำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กควรได้รับโดยไม่เลือกปฎิบัติ ทั้งนี้รัฐบาลไทยได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อปี 2535 เป็นเวลาหลายปีหลังจากที่รัฐบาลทำการลงสัตยาบันในการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฏหมายคุ้มครองเด็กในประเทศ กฎหมายที่มีความสำคัญมากคือพระราชบัติญัติคุ้มครองเด็กปี 2546 ที่ช่วยสร้างรากฐานสำหรับการสร้างระบบและมาตรฐานใหม่สำหรับการคุ้มครองเด็กในประเทศไทย

สารคดี วิดีโอ

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

โพสต์บนเฟซบุ๊ก

ถ้าน้อง ๆ มีเรื่องไม่สบายใจจนทนไม่ไหว พี่สายเด็กขออยู่ข้าง ๆ จนกว่าน้อง ๆ จะรู้สึกดีขึ้นนะ❤🥰
ทักแชตหรือโทร 1387 ได้เลยนะ ยินดีรับฟังทุกเรื่องเลย😊
#สายเด็ก1387
... ดูเพิ่มเติมSee Less

ถ้าน้อง ๆ มีเรื่องไม่สบายใจจนทนไม่ไหว พี่สายเด็กขออยู่ข้าง ๆ จนกว่าน้อง ๆ จะรู้สึกดีขึ้นนะ❤🥰ทักแชตหรือโทร 1387 ได้เลยนะ ยินดีรับฟังทุกเรื่องเลย😊#สายเด็ก1387

เชื่อไหมคะ…ว่าคำพูดของพ่อแม่ศักดิ์สิทธิ์✋
เพราะถ้าพ่อแม่พูดดี ลูกก็จะมีแรงกำลังใจในการใช้ชีวิต
แต่ถ้าพ่อแม่เอาแต่ด่ากับแช่ง ลูกคงมีความทุกข์จนอาจอยากหนีไปให้ไกล

“การพูดดีไม่ใช่การตามใจ แต่เป็นการให้กำลังใจและช่วยให้ลูกเห็นคุณค่าในตัวเอง”
#สายเด็ก1387
... ดูเพิ่มเติมSee Less

เชื่อไหมคะ…ว่าคำพูดของพ่อแม่ศักดิ์สิทธิ์✋เพราะถ้าพ่อแม่พูดดี ลูกก็จะมีแรงกำลังใจในการใช้ชีวิตแต่ถ้าพ่อแม่เอาแต่ด่ากับแช่ง ลูกคงมีความทุกข์จนอาจอยากหนีไปให้ไกล“การพูดดีไม่ใช่การตามใจ แต่เป็นการให้กำลังใจและช่วยให้ลูกเห็นคุณค่าในตัวเอง”#สายเด็ก1387

Comment on Facebook

💯 เชื่อจ้า

ด้วยสอง มือเรา

เจียว เสาเปีรย

อย่าคิดว่าตัวเองทำถูกถ้ายังไม่ถามลูกซักคำ🥺

ขอบคุณครับ

เป็นห่วงมากเกินไป ขาดความมั่นใจในตัวเอง

ไม่ว่ากับใคร​ สถานะอะไร​ ควรพูดจาด้วยกันดีๆค่ะ​

เอาน่า

+10000000000%

บางคนก็คิดว่าด่าลั่นทีจะทำให้ฮึดสู้ เเต่มันตรงกันข้ามมีเเต่จะเหยียบให้จมดินลึกกว่าเดิมอีก

View more comments

เรียนออนไลน์ที่บ้าน ไม่ต่างจากเรียนที่รร. หรืออาจหนักกว่าด้วยซ้ำ😵
อย่ามองว่าเด็กว่าง ไม่มีอะไรทำเลยนะคะ เพราะเขาอาจมีงานที่ต้องสะสาง📚
ลองถามเด็ก ๆ ดูก่อนว่าว่างไหม ถ้าไม่ว่าง ให้เวลาเด็ก ๆ หน่อยนะ⏰❤️

ถ้าน้อง ๆ มีเรื่องไม่สบายใจทักแชตหรือโทร 1387 ได้เลยนะคะ
#เรียนออนไลน์ #สายเด็ก1387 #คำพูดจากเด็ก
... ดูเพิ่มเติมSee Less

เรียนออนไลน์ที่บ้าน ไม่ต่างจากเรียนที่รร. หรืออาจหนักกว่าด้วยซ้ำ😵อย่ามองว่าเด็กว่าง ไม่มีอะไรทำเลยนะคะ เพราะเขาอาจมีงานที่ต้องสะสาง📚ลองถามเด็ก ๆ ดูก่อนว่าว่างไหม ถ้าไม่ว่าง ให้เวลาเด็ก ๆ หน่อยนะ⏰❤️ถ้าน้อง ๆ มีเรื่องไม่สบายใจทักแชตหรือโทร 1387 ได้เลยนะคะ#เรียนออนไลน์ #สายเด็ก1387 #คำพูดจากเด็ก

Comment on Facebook

พ่อแม่กูเลย ท้อแท้กับการใช้ชีวิตมาก หมดหวังกับเรื่องเรียนที่สุด

เหตุผลที่ไม่อยากเรียนออนไลน์ที่บ้าน

คือผู้ใหญ่ต้องปรับความคิดใหม่ก่อน (ทั้งกับคนที่เรียนออนไลน์ และกับคนที่wfhเลย) ถึงตัวจะอยู่ที่บ้าน แต่ต้องคิดเหมือนเขาไปโรงเรียน/ออฟฟิศ 8ชม.เช้า-เย็น จะมาสั่งให้ทำนู่นทำนี่ได้ยังไง ตอนลูกไปโรงเรียนโทรไปสั่งให้ลูกกลับมาล้างจานได้ไหมล่ะ ตอนลูกประชุมอยู่ที่ทำงานสั่งให้ลูกมายืนขายของได้ไหม ถ้าถึงเวลาเลิกแล้วก็ค่อยสั่งสิ ต้องปฏิบัติเหมือนเขาไปรร./ไปออฟฟิศนะ

💫 เป็นกำลังให้ทุกคนที่เรียนออนไลน์นะคะ เหนื่อยแล้วอย่าลืมพักผ่อนนะ 💫 📍 ที่วางไอแพดปรับระดับได้ ตัวช่วยในการเรียนออนไลน์ แข็งแรง ไม่เอน ไม่ล้ม 🔥 359 บาท 🔥

แต่จากใจมุมครอบครัวนะคะ ที่เรียกใช้ เพราะเห็นเล่นอย่างอื่นที่ไม่ใช่เรียนตลอดเวลา การบ้านไม่เห็นสะสาง หรือเป็นแค่เด็กบ้านนี้ก็ไม่รู้😂😂

ดีที่ตอนเด็กพ่อบอกว่า ไม่ต้องทำงานพิเศษ มีหน้าที่เรียนตั้งใจเรียนให้ดีที่สุด แต่ก็แอบดื้อไปทำงาน 5555 แต่งานบ้านนี่ไม่ชอบทำเลย

WFH ก็เหมือนกันคับต้องไปล้างจาน ดูดฝุ่น เก็บขยะทิ้ง ถูห้อง เหนื่อยยยยยย

มันเครียดไปหมดเลย เรียนก็หนักงานก็เยอะกว่าหลายเท่า แล้วต้องอยู่แต่ในบ้านหดหู่ไปหมด แค่อยากให้เค้าเข้าใจเราบ้าง

ถ้าผมทนไม่ไหวก็ไม่เรียนเเต่นั้นเเหละอยากใช้ก็ได้ไม่เรียนเเล้ว🙂

การบ้านเยอะมากกกกกกกกก สั่งแบบเหมือนเก็บกด

ความรู้สึกเดียวกันเลยแต่นี่หัวดื้ออ่ะไม่ทำและเถียงกลับด้วย

ท้อ

มาเรียนแทนดิ

จริง

กูก็มีธุระของกูอะ เข้าใจบ้างมั้ยอะไม่ได้ว่างเเบบคนอื่นตลอดอะ จะ ขร.เพราะเรียนออนไลน์ ? ถถ้าเรียนอยู่วิลัยคงดีกว่า

คามิล+2

เห็นด้วย

ถ้าแชร์เดี๋ยวแม่เห็น

ดุผู้ปกครองไปหนึ่งที

RubyRuby มาคอยดูฉัน555555555555

คำถามคือ ทำไมผู้ใหญ่มันงี่เง่าจังวะ ก็คิดซะว่า ลูกไปโรงเรียนสิ ตอนลูกไปโรงเรียน เด็กก็ไม่ได้อยู่ช่วยงานบ้านหนิ

Atsadayut Chauysuwan

I'msasi Wsw

Rujiraporn Issarapakdee

Amonkan Saesi เมื่อไหร่ รร จะเปิดวะแม่มม

View more comments

ดูเพิ่มเติม