เรา ช่วยเด็ก

มูลนิธิสายเด็ก 1387 เป็นสายด่วนที่ให้ความช่วยเหลือเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี มูลนิธิฯทำงานให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เป็นสื่อกลางการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือเด็กร่วมกันทุกภาคส่วนตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ(The United Nations’ Convention on the Rights of a Child (CRC)

มีมากกว่าหนึ่งร้อยประเทศทั่วโลกที่มีสายด่วนช่วยเหลือเด็กโดยให้คำปรึกษาปัญหาผ่านสายโทรศัพท์กับเด็กๆโดยตรงและยังมีอีกหลายประเทศที่อยู่ระหว่างการเปิดให้บริการ

รับฟังปัญหา โดยไม่เป็นผู้ตัดสินปัญหา

เด็กๆ จะได้พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของตัวเองอย่างอิสระโดยไม่มีการตัดสินบทสนทนากับเด็กๆนั้นว่าถูกหรือผิด หรือไปซ้ำเติมให้แย่ลงไปอีกและยังมีบริการ Outreach ที่เราจะสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เข้าไปเพื่อช่วยเหลือเด็กๆได้ทันทีในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยกับเด็กอีกด้วย

“สายเด็ก 1387” มีหลักการทำงานเหมือนกับ Childline ทั่วโลก เป็นองค์กรอิสระไม่แสวงกำไร ทำให้สามารถประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทางภาครัฐโดยตรง เพื่อทราบถึงปัญหาและเข้ามาดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป

ศูนย์เดอะฮับสายเด็ก ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่เด็กทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนไม่จำกัดเพศตั้งแต่แรกเกิด – 18 ปีที่เป็นเด็กเร่ร่อนเด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่เขตป้อมปราบกรุงเทพฯที่ตั้งของศูนย์ฯอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ซึ่งเป็นพื้นที่หลักที่เด็กจะเดินทางมาจากทุกจังหวัดในประเทศไทยได้สะดวก มีที่พัก อาหาร 3 มื้อ ห้องสุขาและยารักษาโรค พร้อมกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบกศน.และยังมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมความเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดของตน สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มเด็ก ผ่านกิจกรรม อาทิ การออกกำลังกาย ของเล่นเพื่อการศึกษา และเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ พัฒนาทักษะในการใช้ชีวิต สร้างการยอมรับและเป็นคนดีของสังคมต่อไป

เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมที่จะรับฟังปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง

บริการสายด่วน 1387 ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิสายเด็ก1387มีศูนย์การทำงานตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครเราทำงานให้ความช่วยเหลือกับเด็กทุกกรณีในประเทศไทยเจ้าหน้าที่ของเราเตรียมพร้อมให้บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์แอด อินสตาร์แกรม ทวิสเตอร์และจดหมายอิเล็คทรอนิค ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

สายด่วน 1387 ให้ความช่วยเหลือเด็กทุกรณีโดยเชื่อมต่อเด็กกับบริการต่างๆที่เด็กควรได้รับความช่วยเหลือ

We Campaign

มูลนิธิสายเด็ก 1387 ทำหน้าที่เป็นตัวแทนปกป้องสิทธิเด็กในประเด็นต่าง ๆ ในสังคมไทย

เราสนับสนุนหลักคิดของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติซึ่งกำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กควรได้รับโดยไม่เลือกปฎิบัติ ทั้งนี้รัฐบาลไทยได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อปี 2535 เป็นเวลาหลายปีหลังจากที่รัฐบาลทำการลงสัตยาบันในการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฏหมายคุ้มครองเด็กในประเทศ กฎหมายที่มีความสำคัญมากคือพระราชบัติญัติคุ้มครองเด็กปี 2546 ที่ช่วยสร้างรากฐานสำหรับการสร้างระบบและมาตรฐานใหม่สำหรับการคุ้มครองเด็กในประเทศไทย

สารคดี จาก ไทยพีบีเอส

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

โพสต์บนเฟซบุ๊ก

ผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ไม่ใช่ฝ่ายผิด! คนที่ผิด คือผู้กระทำ!❎
❤️ขอส่งกำลังใจให้ทุกคนที่เคยถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือเคยพบเห็นนะคะ ไม่ต้องอายที่จะแจ้งเหตุนะ เราไม่ใช่ฝ่ายผิด! ยิ่งถ้าเราแจ้ง ก็เท่ากับช่วยให้คนอื่น ๆ ไม่ถูกลวนลามได้ด้วยค่ะ👍
#พูดมาเหอะ
#Voice4Change
#สายเด็ก1387
... ดูเพิ่มเติมSee Less

ผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ไม่ใช่ฝ่ายผิด! คนที่ผิด คือผู้กระทำ!❎❤️ขอส่งกำลังใจให้ทุกคนที่เคยถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือเคยพบเห็นนะคะ ไม่ต้องอายที่จะแจ้งเหตุนะ เราไม่ใช่ฝ่ายผิด! ยิ่งถ้าเราแจ้ง ก็เท่ากับช่วยให้คนอื่น ๆ ไม่ถูกลวนลามได้ด้วยค่ะ👍#พูดมาเหอะ#voice4change#สายเด็ก1387

เสียงจากเด็กหญิงอายุ 16 ปี เธอแบกรับปัญหาไว้คนเดียว โดยไม่มีใครคอยอยู่เคียงข้างเธอเลย😢 #คำพูดจากเด็ก
ถ้าน้อง ๆ รู้สึกดิ่งจนทนไม่ไหวทักแชตหรือโทร 1387 ได้เลยนะคะ #สายเด็ก1387
... ดูเพิ่มเติมSee Less

เสียงจากเด็กหญิงอายุ 16 ปี เธอแบกรับปัญหาไว้คนเดียว โดยไม่มีใครคอยอยู่เคียงข้างเธอเลย😢 #คำพูดจากเด็กถ้าน้อง ๆ รู้สึกดิ่งจนทนไม่ไหวทักแชตหรือโทร 1387 ได้เลยนะคะ #สายเด็ก1387

Comment on Facebook

อยู่ในภาวะอยากทิ้งตัว

น่ากลัว

😌

ทำได้เพียงแค่หลับตา

หนูเหนื่อย😥

View more comments

#7คำที่คนฟังต้องช้ำใจ 😢
เข้าใจว่าพ่อแม่อาจจะเครียดจนเผลอใช้คำพูดเหล่านี้ออกมา แต่เด็ก ๆ ก็รับฟังไม่ไหวนะคะ “ไม่ใช้คำพูดทำร้ายหัวใจแต่หันมาใช้เหตุผลคุยกัน”
❤️ถ้าน้อง ๆ รู้สึกไม่สบายใจ ยังมีพี่สายเด็กรับฟังหนูอยู่ตรงนี้นะ ส่วนคุณพ่อคุณแม่ที่อยากปรึกษาเรื่องเด็ก ๆ ก็สามารถพูดคุยได้เหมือนกันนะคะ
#รับฟังด้วยหัวใจ
#สายเด็ก1387
... ดูเพิ่มเติมSee Less

#7คำที่คนฟังต้องช้ำใจ 😢เข้าใจว่าพ่อแม่อาจจะเครียดจนเผลอใช้คำพูดเหล่านี้ออกมา แต่เด็ก ๆ ก็รับฟังไม่ไหวนะคะ “ไม่ใช้คำพูดทำร้ายหัวใจแต่หันมาใช้เหตุผลคุยกัน”❤️ถ้าน้อง ๆ รู้สึกไม่สบายใจ ยังมีพี่สายเด็กรับฟังหนูอยู่ตรงนี้นะ ส่วนคุณพ่อคุณแม่ที่อยากปรึกษาเรื่องเด็ก ๆ ก็สามารถพูดคุยได้เหมือนกันนะคะ#รับฟังด้วยหัวใจ#สายเด็ก1387

Comment on Facebook

ไม่ต้องเถียง คำนี้คือเราเจอมาจนไม่กล้าแม้แต่จะพูดเลยค่ะ ขนาดมีเรื่องเครียดๆเรายังไม่กล้าบอกเลยค่ะ เป็นเพราะคำว่า ไม่ต้องเถียงคำเดียว.....

รู้นะคะว่าท้อเหนื่ออดทนหน่อยนะคะมากอดกันคะ!

หุ้ยยย คือแบบ เจอมาหมดแล้วอ่ะ ดีใจจุง🤣

เราก็เจอบ่อยๆค่ะ;-; ใครเจอก็กอดปุๆนะคะ❤✨

จริงครับจริง

😔

View more comments

ดูเพิ่มเติม

ติดตามเราบนเฟซบุ๊ก

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

มูลนิธิสายเด็ก 1387 ยินดีต้อนรับ อาสาสมัครทุกท่านที่มีจิตอาสา
อาสาสมัคร