ภาพเด็กกอดเข่าร้องไห้ลงเว็บ

เรา ช่วยเด็ก

มูลนิธิสายเด็ก 1387 เป็นสายด่วนที่ให้ความช่วยเหลือเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี มูลนิธิฯทำงานให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เป็นสื่อกลางการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือเด็กร่วมกันทุกภาคส่วนตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ(The United Nations’ Convention on the Rights of a Child (CRC)

มีมากกว่าหนึ่งร้อยประเทศทั่วโลกที่มีสายด่วนช่วยเหลือเด็กโดยให้คำปรึกษาปัญหาผ่านสายโทรศัพท์กับเด็กๆโดยตรงและยังมีอีกหลายประเทศที่อยู่ระหว่างการเปิดให้บริการ

รับฟังปัญหา โดยไม่เป็นผู้ตัดสินปัญหา

เด็กๆ จะได้พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของตัวเองอย่างอิสระโดยไม่มีการตัดสินบทสนทนากับเด็กๆนั้นว่าถูกหรือผิด หรือไปซ้ำเติมให้แย่ลงไปอีกและยังมีบริการ Outreach ที่เราจะสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เข้าไปเพื่อช่วยเหลือเด็กๆได้ทันทีในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยกับเด็กอีกด้วย

“สายเด็ก 1387” มีหลักการทำงานเหมือนกับ Childline ทั่วโลก เป็นองค์กรอิสระไม่แสวงกำไร ทำให้สามารถประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทางภาครัฐโดยตรง เพื่อทราบถึงปัญหาและเข้ามาดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป

ศูนย์เดอะฮับสายเด็ก ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่เด็กทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนไม่จำกัดเพศตั้งแต่แรกเกิด – 18 ปีที่เป็นเด็กเร่ร่อนเด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่เขตป้อมปราบกรุงเทพฯที่ตั้งของศูนย์ฯอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ซึ่งเป็นพื้นที่หลักที่เด็กจะเดินทางมาจากทุกจังหวัดในประเทศไทยได้สะดวก มีที่พัก อาหาร 3 มื้อ ห้องสุขาและยารักษาโรค พร้อมกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบกศน.และยังมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมความเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดของตน สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มเด็ก ผ่านกิจกรรม อาทิ การออกกำลังกาย ของเล่นเพื่อการศึกษา และเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ พัฒนาทักษะในการใช้ชีวิต สร้างการยอมรับและเป็นคนดีของสังคมต่อไป

เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมที่จะรับฟังปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง

บริการสายด่วน 1387 ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิสายเด็ก1387มีศูนย์การทำงานตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครเราทำงานให้ความช่วยเหลือกับเด็กทุกกรณีในประเทศไทยเจ้าหน้าที่ของเราเตรียมพร้อมให้บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์แอด อินสตาร์แกรม ทวิสเตอร์และจดหมายอิเล็คทรอนิค ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

สายด่วน 1387 ให้ความช่วยเหลือเด็กทุกรณีโดยเชื่อมต่อเด็กกับบริการต่างๆที่เด็กควรได้รับความช่วยเหลือ

We Campaign

มูลนิธิสายเด็ก 1387 ทำหน้าที่เป็นตัวแทนปกป้องสิทธิเด็กในประเด็นต่าง ๆ ในสังคมไทย

เราสนับสนุนหลักคิดของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติซึ่งกำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กควรได้รับโดยไม่เลือกปฎิบัติ ทั้งนี้รัฐบาลไทยได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อปี 2535 เป็นเวลาหลายปีหลังจากที่รัฐบาลทำการลงสัตยาบันในการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฏหมายคุ้มครองเด็กในประเทศ กฎหมายที่มีความสำคัญมากคือพระราชบัติญัติคุ้มครองเด็กปี 2546 ที่ช่วยสร้างรากฐานสำหรับการสร้างระบบและมาตรฐานใหม่สำหรับการคุ้มครองเด็กในประเทศไทย

ข่าวสาร ล่าสุด

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

“การด่าทอ ก่อให้เกิดความกลัวในใจเด็ก”
.
พ่อแม่บางท่านใช้การดุด่าเมื่อลูกทำผิด จนทำให้พวกเขาเสี่ยงที่จะไม่กล้าคิดกล้าทำ เพราะกลัวว่าทำอะไรไป เดี๋ยวก็โดนบ่นอีก
.
ยิ่งใครใช้คำรุนแรงในการต่อว่า ก็อาจทำให้เด็กมีแผลในใจ บ้างก็อาจแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว โต้ตอบพ่อแม่ด้วยคำหยาบคาย
.
แต่ถ้าทุกคนเปลี่ยนจากการดุด่าเป็นการตั้งคำถามที่ช่วยให้เด็กได้อธิบายเหตุผลหรือได้รับรู้ถึงความผิด เช่น เกิดอะไรขึ้น มีที่มาที่ไปอย่างไร สิ่งที่เด็กทำจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง คำถามเหล่านี้จะช่วยให้พวกเขาได้ฝึกใช้สมองส่วนคิดวิเคราะห์และยังคงกล้าคิดกล้าทำสิ่งใหม่ ๆ เหมือนเดิม
.
ส่วนเรื่องที่ควรตำหนิ ให้ตำหนิที่การกระทำนะคะ แต่ไม่ต้องดุด่า เช่น ลูกตวาดเสียงดัง ก็บอกเขาไปว่า การตวาดเป็นสิ่งไม่ดี พ่อกับแม่ไม่ชอบเลย เป็นต้น
.
การไม่ดุด่าจะช่วยให้เด็ก ๆ ไม่หวาดกลัว กล้าคิดกล้าทำและยังช่วยให้พวกเขาเชื่อใจพ่อแม่มากขึ้น มีอะไรก็จะบอกไม่ปิดบัง เพราะรู้สึกว่าคุยแล้วสบายใจไม่โดนต่อว่า
.
"พ่อแม่คือทุกอย่าง อย่าปล่อยให้ลูกอ้างว้างด้วยการใช้ถ้อยคำรุนแรงเลยนะคะ"
#สังคมไม่นิยมความรุนแรง #ไม่ด่าแต่ถามหาเหตุผล #พี่สายเด็ก1387
... ดูเพิ่มเติมSee Less

“การด่าทอ ก่อให้เกิดความกลัวในใจเด็ก”.พ่อแม่บางท่านใช้การดุด่าเมื่อลูกทำผิด จนทำให้พวกเขาเสี่ยงที่จะไม่กล้าคิดกล้าทำ เพราะกลัวว่าทำอะไรไป เดี๋ยวก็โดนบ่นอีก.ยิ่งใครใช้คำรุนแรงในการต่อว่า ก็อาจทำให้เด็กมีแผลในใจ บ้างก็อาจแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว โต้ตอบพ่อแม่ด้วยคำหยาบคาย.แต่ถ้าทุกคนเปลี่ยนจากการดุด่าเป็นการตั้งคำถามที่ช่วยให้เด็กได้อธิบายเหตุผลหรือได้รับรู้ถึงความผิด เช่น เกิดอะไรขึ้น มีที่มาที่ไปอย่างไร สิ่งที่เด็กทำจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง คำถามเหล่านี้จะช่วยให้พวกเขาได้ฝึกใช้สมองส่วนคิดวิเคราะห์และยังคงกล้าคิดกล้าทำสิ่งใหม่ ๆ เหมือนเดิม.ส่วนเรื่องที่ควรตำหนิ ให้ตำหนิที่การกระทำนะคะ แต่ไม่ต้องดุด่า เช่น ลูกตวาดเสียงดัง ก็บอกเขาไปว่า การตวาดเป็นสิ่งไม่ดี พ่อกับแม่ไม่ชอบเลย เป็นต้น.การไม่ดุด่าจะช่วยให้เด็ก ๆ ไม่หวาดกลัว กล้าคิดกล้าทำและยังช่วยให้พวกเขาเชื่อใจพ่อแม่มากขึ้น มีอะไรก็จะบอกไม่ปิดบัง เพราะรู้สึกว่าคุยแล้วสบายใจไม่โดนต่อว่า.พ่อแม่คือทุกอย่าง อย่าปล่อยให้ลูกอ้างว้างด้วยการใช้ถ้อยคำรุนแรงเลยนะคะ#สังคมไม่นิยมความรุนแรง #ไม่ด่าแต่ถามหาเหตุผล #พี่สายเด็ก1387

Comment on Facebook

โตแล้ว พูดกันครั้งเดียวต้องเข้าใจ.. ชีวิตใคร ก็ต้องทำกินกันเอง.. คนอื่นเขาส่งเสริม สนับสนุนให้ได้ดี ถ้าไม่รักดี ก็คงปล่อยวาง..

พุทโธ พุทธัง ช่วยกันหยุดยั้งความรุนแรง
.
การตีเด็ก คือ การทำบาปนะคะ เพราะผิดศีลข้อ 1 ปาณาติปาตา เวรมณี ทำให้น้อง ๆ ต้องบาดเจ็บทั้งกายและใจ เสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า ไม่รักตัวเองหรือไม่กล้าคิดกล้าทำ
.
เพราะฉะนั้น อย่าทำบาปและอย่าทำร้ายเด็ก ๆ อีกเลยนะคะ
.
"ความรุนแรง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงปัญหาได้" สา...ธุ🙏
#นโยบายไม่ตีเด็ก #รักวัวไม่ทานรักลูกหลานไม่ตี #สังคมไม่นิยมความรุนแรง
... ดูเพิ่มเติมSee Less

พุทโธ พุทธัง ช่วยกันหยุดยั้งความรุนแรง.การตีเด็ก คือ การทำบาปนะคะ เพราะผิดศีลข้อ 1 ปาณาติปาตา เวรมณี ทำให้น้อง ๆ ต้องบาดเจ็บทั้งกายและใจ เสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า ไม่รักตัวเองหรือไม่กล้าคิดกล้าทำ.เพราะฉะนั้น อย่าทำบาปและอย่าทำร้ายเด็ก ๆ อีกเลยนะคะ.ความรุนแรง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงปัญหาได้ สา...ธุ🙏#นโยบายไม่ตีเด็ก #รักวัวไม่ทานรักลูกหลานไม่ตี #สังคมไม่นิยมความรุนแรง

Comment on Facebook

ไม่ตี แต่ให้ทำตัวให้ดี เพราะถ้าผู้ใหญ่เขาเลี้ยงไม่ไหว เด๋วนี้ เขาทิ้งเลยเห็นๆ หนักกว่าตี55

ดูเพิ่มเติม

ติดตามเราบนเฟสบุ๊ค

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

มูลนิธิสายเด็ก 1387 ยินดีต้อนรับ อาสาสมัครทุกท่านที่มีจิตอาสา
อาสาสมัคร