เรา ช่วยเด็ก

มูลนิธิสายเด็ก 1387 เป็นสายด่วนที่ให้ความช่วยเหลือเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี มูลนิธิฯทำงานให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เป็นสื่อกลางการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือเด็กร่วมกันทุกภาคส่วนตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ(The United Nations’ Convention on the Rights of a Child (CRC)

มีมากกว่าหนึ่งร้อยประเทศทั่วโลกที่มีสายด่วนช่วยเหลือเด็กโดยให้คำปรึกษาปัญหาผ่านสายโทรศัพท์กับเด็กๆโดยตรงและยังมีอีกหลายประเทศที่อยู่ระหว่างการเปิดให้บริการ

รับฟังปัญหา โดยไม่เป็นผู้ตัดสินปัญหา

เด็กๆ จะได้พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของตัวเองอย่างอิสระโดยไม่มีการตัดสินบทสนทนากับเด็กๆนั้นว่าถูกหรือผิด หรือไปซ้ำเติมให้แย่ลงไปอีกและยังมีบริการ Outreach ที่เราจะสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เข้าไปเพื่อช่วยเหลือเด็กๆได้ทันทีในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยกับเด็กอีกด้วย

“สายเด็ก 1387” มีหลักการทำงานเหมือนกับ Childline ทั่วโลก เป็นองค์กรอิสระไม่แสวงกำไร ทำให้สามารถประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทางภาครัฐโดยตรง เพื่อทราบถึงปัญหาและเข้ามาดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป

ศูนย์เดอะฮับสายเด็ก ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่เด็กทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนไม่จำกัดเพศตั้งแต่แรกเกิด – 18 ปีที่เป็นเด็กเร่ร่อนเด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่เขตป้อมปราบกรุงเทพฯที่ตั้งของศูนย์ฯอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ซึ่งเป็นพื้นที่หลักที่เด็กจะเดินทางมาจากทุกจังหวัดในประเทศไทยได้สะดวก มีที่พัก อาหาร 3 มื้อ ห้องสุขาและยารักษาโรค พร้อมกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบกศน.และยังมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมความเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดของตน สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มเด็ก ผ่านกิจกรรม อาทิ การออกกำลังกาย ของเล่นเพื่อการศึกษา และเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ พัฒนาทักษะในการใช้ชีวิต สร้างการยอมรับและเป็นคนดีของสังคมต่อไป

เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมที่จะรับฟังปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง

บริการสายด่วน 1387 ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิสายเด็ก1387มีศูนย์การทำงานตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครเราทำงานให้ความช่วยเหลือกับเด็กทุกกรณีในประเทศไทยเจ้าหน้าที่ของเราเตรียมพร้อมให้บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์แอด อินสตาร์แกรม ทวิสเตอร์และจดหมายอิเล็คทรอนิค ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

สายด่วน 1387 ให้ความช่วยเหลือเด็กทุกรณีโดยเชื่อมต่อเด็กกับบริการต่างๆที่เด็กควรได้รับความช่วยเหลือ

We Campaign

มูลนิธิสายเด็ก 1387 ทำหน้าที่เป็นตัวแทนปกป้องสิทธิเด็กในประเด็นต่าง ๆ ในสังคมไทย

เราสนับสนุนหลักคิดของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติซึ่งกำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กควรได้รับโดยไม่เลือกปฎิบัติ ทั้งนี้รัฐบาลไทยได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อปี 2535 เป็นเวลาหลายปีหลังจากที่รัฐบาลทำการลงสัตยาบันในการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฏหมายคุ้มครองเด็กในประเทศ กฎหมายที่มีความสำคัญมากคือพระราชบัติญัติคุ้มครองเด็กปี 2546 ที่ช่วยสร้างรากฐานสำหรับการสร้างระบบและมาตรฐานใหม่สำหรับการคุ้มครองเด็กในประเทศไทย

ข่าวสาร ล่าสุด

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

มีสติ เล่นสื่อโซเชียลอย่างปลอดภัยจะได้ห่างไกลจากมิจฉาชีพ👍
.
พอเหงา ไม่รู้จะทำอะไร หลายคนคงเลือกเล่นโซเชียลมีเดีย พี่สายเด็กก็เป็นเหมือนกันนะ😊
.
แต่ตอนที่เล่น อยากให้เล่นอย่างระมัดระวัง เพราะเราไม่รู้เลยว่าภายใต้ไอดีที่กำลังคุยกับเราอยู่เขาคือใคร บางทีอาจเป็นเพื่อนเราจริง ๆ หรือเป็นมิจฉาชีพ เป็นคนไม่หวังดีก็ได้
.
แล้วถ้าเกิดมิจฉาชีพหลอกเราขึ้นมาและเราไม่ทันระวังตัว อาจเสียทั้งเงิน ชื่อเสียง หรืออันตรายถึงชีวิตก็มีนะคะ
.
ต้องมีสติและระมัดระวังเสมอนะ
ถ้าน้อง ๆ พบคนที่กำลังคุกคาม หลอกลวงหรือข่มขู่บนโลกออนไลน์ สามารถโทรหาพี่สายเด็ก1387 โทรแจ้งตำรวจ191 ได้นะคะ
#ภัยร้ายออนไลน์ #เล่นโซเชียลอย่างมีสติ #สายเด็ก1387
... ดูเพิ่มเติมSee Less

มีสติ เล่นสื่อโซเชียลอย่างปลอดภัยจะได้ห่างไกลจากมิจฉาชีพ👍.พอเหงา ไม่รู้จะทำอะไร หลายคนคงเลือกเล่นโซเชียลมีเดีย พี่สายเด็กก็เป็นเหมือนกันนะ😊.แต่ตอนที่เล่น อยากให้เล่นอย่างระมัดระวัง เพราะเราไม่รู้เลยว่าภายใต้ไอดีที่กำลังคุยกับเราอยู่เขาคือใคร บางทีอาจเป็นเพื่อนเราจริง ๆ หรือเป็นมิจฉาชีพ เป็นคนไม่หวังดีก็ได้.แล้วถ้าเกิดมิจฉาชีพหลอกเราขึ้นมาและเราไม่ทันระวังตัว อาจเสียทั้งเงิน ชื่อเสียง หรืออันตรายถึงชีวิตก็มีนะคะ.ต้องมีสติและระมัดระวังเสมอนะถ้าน้อง ๆ พบคนที่กำลังคุกคาม หลอกลวงหรือข่มขู่บนโลกออนไลน์ สามารถโทรหาพี่สายเด็ก1387 โทรแจ้งตำรวจ191 ได้นะคะ#ภัยร้ายออนไลน์ #เล่นโซเชียลอย่างมีสติ #สายเด็ก1387

ช่วงกักตัวอยู่บ้าน ความรุนแรงในครอบครัวมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มสูงในหลายประเทศ รวมทั้งไทย
⭕️จีน มีอัตราหย่าร้างมากถึง 25% มีการทำร้ายกายกันในครอบครัว
⭕️สเปน สายด่วนเหตุความรุนแรงรับเคสมากขึ้น 68% ในสองสัปดาห์แรกของการกักตัวอยู่บ้าน
⭕️อังกฤษ มีการขอความช่วยเหลือเรื่องปัญหาความรุนแรงในครอบครัวช่วงวันที่ 1 เมษาฯ เพิ่มขึ้น 65%
⭕️ฝรั่งเศส มีรายงานว่าผู้คนแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัวสูงราว ๆ 30%
.
ประเทศไทยในช่วงเดือนมีนาคม 63 ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวพบว่ามีผู้ถูกกระทำความรุนแรง 154 ราย เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาฯ และสถิติเดือนมีนาฯ 62 อย่างเห็นได้ชัด
.
อย่ามองเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลตัวอีกเลยนะคะ ลองพูดคุยแสดงความรู้สึกกันในครอบครัว รับฟังกันด้วยหัวใจ ไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้ง ตระหนักแต่ไม่ตระหนกหรือถ้าหากพบเห็นเด็กถูกทอดทิ้ง กระทำความรุนแรง สามารถแจ้งที่เบอร์ 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม หรือ 1387 สายด่วนช่วยเหลือเด็ก
.
ร่วมกันลดสถิติความรุนแรงแล้วเปลี่ยนแปลงเป็นความสุขสู้โควิดกันนะคะ
#สร้างสุขสู้โควิด #ความรุนแรงในครอบครัว #สายเด็ก1387
... ดูเพิ่มเติมSee Less

ช่วงกักตัวอยู่บ้าน ความรุนแรงในครอบครัวมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มสูงในหลายประเทศ รวมทั้งไทย⭕️จีน มีอัตราหย่าร้างมากถึง 25% มีการทำร้ายกายกันในครอบครัว⭕️สเปน สายด่วนเหตุความรุนแรงรับเคสมากขึ้น 68% ในสองสัปดาห์แรกของการกักตัวอยู่บ้าน⭕️อังกฤษ มีการขอความช่วยเหลือเรื่องปัญหาความรุนแรงในครอบครัวช่วงวันที่ 1 เมษาฯ เพิ่มขึ้น 65%⭕️ฝรั่งเศส มีรายงานว่าผู้คนแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัวสูงราว ๆ 30%.ประเทศไทยในช่วงเดือนมีนาคม 63 ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวพบว่ามีผู้ถูกกระทำความรุนแรง 154 ราย เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาฯ และสถิติเดือนมีนาฯ 62 อย่างเห็นได้ชัด.อย่ามองเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลตัวอีกเลยนะคะ ลองพูดคุยแสดงความรู้สึกกันในครอบครัว รับฟังกันด้วยหัวใจ ไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้ง ตระหนักแต่ไม่ตระหนกหรือถ้าหากพบเห็นเด็กถูกทอดทิ้ง กระทำความรุนแรง สามารถแจ้งที่เบอร์ 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม หรือ 1387 สายด่วนช่วยเหลือเด็ก.ร่วมกันลดสถิติความรุนแรงแล้วเปลี่ยนแปลงเป็นความสุขสู้โควิดกันนะคะ#สร้างสุขสู้โควิด #ความรุนแรงในครอบครัว #สายเด็ก1387
ดูเพิ่มเติม

ติดตามเราบนเฟซบุ๊ก

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

มูลนิธิสายเด็ก 1387 ยินดีต้อนรับ อาสาสมัครทุกท่านที่มีจิตอาสา
อาสาสมัคร