เรา ช่วยเด็ก

มูลนิธิสายเด็ก 1387 เป็นสายด่วนที่ให้ความช่วยเหลือเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี มูลนิธิฯทำงานให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เป็นสื่อกลางการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือเด็กร่วมกันทุกภาคส่วนตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ(The United Nations’ Convention on the Rights of a Child (CRC)

มีมากกว่าหนึ่งร้อยประเทศทั่วโลกที่มีสายด่วนช่วยเหลือเด็กโดยให้คำปรึกษาปัญหาผ่านสายโทรศัพท์กับเด็กๆโดยตรงและยังมีอีกหลายประเทศที่อยู่ระหว่างการเปิดให้บริการ

รับฟังปัญหา โดยไม่เป็นผู้ตัดสินปัญหา

เด็กๆ จะได้พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของตัวเองอย่างอิสระโดยไม่มีการตัดสินบทสนทนากับเด็กๆนั้นว่าถูกหรือผิด หรือไปซ้ำเติมให้แย่ลงไปอีกและยังมีบริการ Outreach ที่เราจะสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เข้าไปเพื่อช่วยเหลือเด็กๆได้ทันทีในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยกับเด็กอีกด้วย

“สายเด็ก 1387” มีหลักการทำงานเหมือนกับ Childline ทั่วโลก เป็นองค์กรอิสระไม่แสวงกำไร ทำให้สามารถประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทางภาครัฐโดยตรง เพื่อทราบถึงปัญหาและเข้ามาดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป

ศูนย์เดอะฮับสายเด็ก ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่เด็กทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนไม่จำกัดเพศตั้งแต่แรกเกิด – 18 ปีที่เป็นเด็กเร่ร่อนเด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่เขตป้อมปราบกรุงเทพฯที่ตั้งของศูนย์ฯอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ซึ่งเป็นพื้นที่หลักที่เด็กจะเดินทางมาจากทุกจังหวัดในประเทศไทยได้สะดวก มีที่พัก อาหาร 3 มื้อ ห้องสุขาและยารักษาโรค พร้อมกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบกศน.และยังมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมความเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดของตน สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มเด็ก ผ่านกิจกรรม อาทิ การออกกำลังกาย ของเล่นเพื่อการศึกษา และเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ พัฒนาทักษะในการใช้ชีวิต สร้างการยอมรับและเป็นคนดีของสังคมต่อไป

เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมที่จะรับฟังปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง

บริการสายด่วน 1387 ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิสายเด็ก1387มีศูนย์การทำงานตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครเราทำงานให้ความช่วยเหลือกับเด็กทุกกรณีในประเทศไทยเจ้าหน้าที่ของเราเตรียมพร้อมให้บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์แอด อินสตาร์แกรม ทวิสเตอร์และจดหมายอิเล็คทรอนิค ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

สายด่วน 1387 ให้ความช่วยเหลือเด็กทุกรณีโดยเชื่อมต่อเด็กกับบริการต่างๆที่เด็กควรได้รับความช่วยเหลือ

We Campaign

มูลนิธิสายเด็ก 1387 ทำหน้าที่เป็นตัวแทนปกป้องสิทธิเด็กในประเด็นต่าง ๆ ในสังคมไทย

เราสนับสนุนหลักคิดของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติซึ่งกำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กควรได้รับโดยไม่เลือกปฎิบัติ ทั้งนี้รัฐบาลไทยได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อปี 2535 เป็นเวลาหลายปีหลังจากที่รัฐบาลทำการลงสัตยาบันในการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฏหมายคุ้มครองเด็กในประเทศ กฎหมายที่มีความสำคัญมากคือพระราชบัติญัติคุ้มครองเด็กปี 2546 ที่ช่วยสร้างรากฐานสำหรับการสร้างระบบและมาตรฐานใหม่สำหรับการคุ้มครองเด็กในประเทศไทย

สารคดี จาก ไทยพีบีเอส

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

โพสต์บนเฟซบุ๊ก

ผ่าน 1 สัปดาห์มาด้วยความพยายาม เก่งที่สุดเลยตัวเรา คืนนี้มาขอบคุณตัวเองด้วยกันนะคะ
"ขอบคุณตัวเองที่ยังยิ้มได้" 😁
#สู้ๆนะคนเก่ง
... ดูเพิ่มเติมSee Less

Comment on Facebook

พี่ค่ะมีเพื่อนหนูคนหนึ่งกังวลเกี่ยวกับครอบครัว ครอบครัวบังคับ แล้วหนูให้เพื่อนโทรมาคุยกับพวกพี่ แต่เขาไม่ยอม หนูควรทำยังไงค่ะ

ขอบคุณนะคะ ทั้งสัปดาห์นี้เราเหนื่อยมากๆเลยค่ะ ทั้งเรียนทั้งกิจกรรม บางทีก็ท้อมากเลยค่ะ แต่เราไม่เคยถอยนะคะ เพราะเรายังอยากพยายามจนเราจะเจอทางตันจริงๆ ตอนนี้คือเหนื่อยมาก รู้สึกหมดไฟนิดๆแล้วค่ะ เบื่อสิ่งที่ชอบมาตลอดด้วย ตอนนี้คือไม่อยากทำมันเลยค่ะ แต่จะฮึบค่ะ!!! จะลองทำมันต่อไปเรื่อยๆ

"ไปโรงเรียนด้วยรถสาธารณะ ระยะห่างเริ่มหด หนูอดกลัวโควิดไม่ได้เลย"

น้องๆ หลายคนจำเป็นต้องเดินทางด้วยรถเมล์ รถไฟฟ้าหรือเรือที่มีคนเข้าใช้บริการอย่างหนาแน่นในช่วงเช้า ความกังวล ความกลัวเรื่องโควิดก็คงมีกันเป็นธรรมดา แต่ถ้าเรามีวิธีป้องกันที่รัดกุมมากพอ การ์ดไม่ตก หมั่นล้างมืออย่างถูกวิธีและบ่อยๆ ใส่หน้ากากอนามัย โควิดก็คงไม่กล้าเข้าใกล้👍

แต่ถ้าน้องๆ คนไหนมีความกังวลจริงๆ อย่าเก็บไว้คนเดียวเลยนะคะ ระบายให้เพื่อนสนิทฟังหรือพี่สายเด็กก็ได้ค่ะ เราจะผ่านช่วงโควิดนี้ไปด้วยกัน😊
#เด็กๆปลอดภัยห่างไกลโควิด
#COVID19
#สายเด็ก1387
... ดูเพิ่มเติมSee Less

ไปโรงเรียนด้วยรถสาธารณะ ระยะห่างเริ่มหด หนูอดกลัวโควิดไม่ได้เลยน้องๆ หลายคนจำเป็นต้องเดินทางด้วยรถเมล์ รถไฟฟ้าหรือเรือที่มีคนเข้าใช้บริการอย่างหนาแน่นในช่วงเช้า ความกังวล ความกลัวเรื่องโควิดก็คงมีกันเป็นธรรมดา แต่ถ้าเรามีวิธีป้องกันที่รัดกุมมากพอ การ์ดไม่ตก หมั่นล้างมืออย่างถูกวิธีและบ่อยๆ ใส่หน้ากากอนามัย โควิดก็คงไม่กล้าเข้าใกล้👍แต่ถ้าน้องๆ คนไหนมีความกังวลจริงๆ อย่าเก็บไว้คนเดียวเลยนะคะ ระบายให้เพื่อนสนิทฟังหรือพี่สายเด็กก็ได้ค่ะ เราจะผ่านช่วงโควิดนี้ไปด้วยกัน😊#เด็กๆปลอดภัยห่างไกลโควิด#COVID19#สายเด็ก1387

Comment on Facebook

หนูขึ้นรถไฟทีคิดหนักเลยค่ะ555

“เด็กไม่ใช่กระสอบทราย อย่าทำร้ายเพื่อระบายอารมณ์” #รักวัวไม่ทานรักลูกหลานไม่ตี

❌ปี 2558-2559 สำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าเด็กอายุ 1 - 14 ปี เคยถูกตบตีที่ใบหน้า หู หรือตามร่างกายอย่างรุนแรง
❌ปี 2560 กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่ามีเด็ก 9,000 คน เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เพราะถูกทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศ
❌เดือนมีนาคม 63 หน่วยงานภาครัฐพบว่ามีเด็กและครอบครัวถูกกระทำความรุนแรง 154 ราย

“ถึงเวลาแล้วที่เราจะไม่ใช้อารมณ์และความรุนแรงในการอบรมเด็กๆ" แต่เปลี่ยนมาใช้ความรักและความเข้าใจ เพื่อนำรอยยิ้มที่สดใสของเด็กๆ กลับคืนมานะคะ
#เด็กไม่ใช่กระสอบทราย
----------
หากพบเห็นการทำร้ายร่างกายหรือล่วงละเมิดทางเพศเด็กแจ้งได้ที่
⭕️พี่สายเด็ก 1387
⭕️ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เบอร์ 1300
⭕️เหตุด่วนเหตุร้าย 191
#สายเด็ก1387
... ดูเพิ่มเติมSee Less

“เด็กไม่ใช่กระสอบทราย อย่าทำร้ายเพื่อระบายอารมณ์” #รักวัวไม่ทานรักลูกหลานไม่ตี❌ปี 2558-2559 สำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าเด็กอายุ 1 - 14 ปี เคยถูกตบตีที่ใบหน้า หู หรือตามร่างกายอย่างรุนแรง❌ปี 2560 กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่ามีเด็ก 9,000 คน เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เพราะถูกทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศ❌เดือนมีนาคม 63 หน่วยงานภาครัฐพบว่ามีเด็กและครอบครัวถูกกระทำความรุนแรง 154 ราย“ถึงเวลาแล้วที่เราจะไม่ใช้อารมณ์และความรุนแรงในการอบรมเด็กๆ แต่เปลี่ยนมาใช้ความรักและความเข้าใจ เพื่อนำรอยยิ้มที่สดใสของเด็กๆ กลับคืนมานะคะ#เด็กไม่ใช่กระสอบทราย----------หากพบเห็นการทำร้ายร่างกายหรือล่วงละเมิดทางเพศเด็กแจ้งได้ที่⭕️พี่สายเด็ก 1387⭕️ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เบอร์ 1300⭕️เหตุด่วนเหตุร้าย 191#สายเด็ก1387

Comment on Facebook

ผมผู้เคยโดนทำลายความฝันมาเเล้ว ผมอยากเล่นกีฬาขับมอไซร์​สตั้น เเต่เพราะความไม่เข้าใจของที่บ้านเขาเข้าใจผิดคิดว่าผมไปเเว้นบนถนนสร้างความเดือดร้อน​ พอผมอธิบายว่ามันค​ือกีฬาชนิดหนึ่ง​ ก็บอกว่าผมเถียง​ เเละเจ็บที่สุดคือโดนบอกว่าเอาเวลาไปตั้งใจเรียนเถอะ​ #ทั้งๆที่ผมได้เกือบเกรด4ทุกเทอม​ จะให้ผมเรียนไปเป็น ดร.​ รึไง #เเต่ผมก็ต้องดื้อทำต่อไปครับให้กำลังใจตัวเองอย่าใส่ใจคำคนมากไป​#อย่าให้อะไรมาทำลายความฝันเเละความตั้งใจของเราเอง​#อย่าให้ไครมาทำลายในสิ่งที่เราเป็นไม่ว่าจะด้วยคำพูดหรือกำลัง ขอบคุณ​ครับ

เขาใช้คำพูดคะ😢😔

เห้อ

ผมก็เคยโดนแบบนี้ เเต่ผมก็ทนเอา

เจอผู้ใหญ่ประเภทที่ใช้คำพูดแบบต่างๆก็เจ็บไม่ต่างกัน . เรียกหาแต่คำว่าความรักความกตัญญูแต่ไม่เคยดูแลความรู้สึกเด็กเลย 😥

เขาใช้คำพูดคะ😥

ถอยหลังกลับไปเป็นคนขี้แพ้เหมือนเดิมดีกว่า ถ้าสู้แล้วมันหนักกว่าเดิม🙃

พ่อแม่ทุกคนที่ทำร้ายร่างกายลูกใช่ว่าทุกคนจะเป้นพ่อแม่ที่ไม่ดีนะ ถ้ากรณีมีสิ่งที่มองไม่เห้นมากระทำ

คำพูดครับ

ไม่ได้ทำร้ายด้วยการกระทำเลยค่ะแต่กระทำด้วยคำพูด เจ็บจนไม่รู้จะเอาน้ำตาที่ไหนมาไหลแล้วค่ะ

....😣

ไม่ใช่หุ่นด้วยคะส่วนมากผู้ใหญ่จะชอบบังคับเด็กให้เรียนได้เกรดดีต้องแข่งกับคนอื่นต้องเหนือกว่าใคร เมื่อทำตามที่ต้องการไม่ได้ก็ด่าทุบตี จงเกียดจงชัง แต่ถึงจะโดนแบบนหลายๆคนอาจจะโดน แต่ห้ามท้อนะอย่าร้องออกมานะพยายามเข้าละ!

งานอดิเรกของพ่อเเม่หรือผงผู้ใหญ่คือการตบตีเด็ก

คำพูดบางคำสามารถทำลายหัวใจเล็กๆทั้งดวงได้😓

ณัฐพล พาณิชย์วิบูลย์

ท้อนะ🥺

View more comments

ดูเพิ่มเติม

ติดตามเราบนเฟซบุ๊ก

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

มูลนิธิสายเด็ก 1387 ยินดีต้อนรับ อาสาสมัครทุกท่านที่มีจิตอาสา
อาสาสมัคร