เรา ช่วยเด็ก

มูลนิธิสายเด็ก 1387 เป็นสายด่วนที่ให้ความช่วยเหลือเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี มูลนิธิฯทำงานให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เป็นสื่อกลางการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือเด็กร่วมกันทุกภาคส่วนตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ(The United Nations’ Convention on the Rights of a Child (CRC)

มีมากกว่าหนึ่งร้อยประเทศทั่วโลกที่มีสายด่วนช่วยเหลือเด็กโดยให้คำปรึกษาปัญหาผ่านสายโทรศัพท์กับเด็กๆโดยตรงและยังมีอีกหลายประเทศที่อยู่ระหว่างการเปิดให้บริการ

รับฟังปัญหา โดยไม่เป็นผู้ตัดสินปัญหา

เด็กๆ จะได้พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของตัวเองอย่างอิสระโดยไม่มีการตัดสินบทสนทนากับเด็กๆนั้นว่าถูกหรือผิด หรือไปซ้ำเติมให้แย่ลงไปอีกและยังมีบริการ Outreach ที่เราจะสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เข้าไปเพื่อช่วยเหลือเด็กๆได้ทันทีในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยกับเด็กอีกด้วย

“สายเด็ก 1387” มีหลักการทำงานเหมือนกับ Childline ทั่วโลก เป็นองค์กรอิสระไม่แสวงกำไร ทำให้สามารถประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทางภาครัฐโดยตรง เพื่อทราบถึงปัญหาและเข้ามาดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป

ศูนย์เดอะฮับสายเด็ก ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่เด็กทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนไม่จำกัดเพศตั้งแต่แรกเกิด – 18 ปีที่เป็นเด็กเร่ร่อนเด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่เขตป้อมปราบกรุงเทพฯที่ตั้งของศูนย์ฯอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ซึ่งเป็นพื้นที่หลักที่เด็กจะเดินทางมาจากทุกจังหวัดในประเทศไทยได้สะดวก มีที่พัก อาหาร 3 มื้อ ห้องสุขาและยารักษาโรค พร้อมกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบกศน.และยังมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมความเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดของตน สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มเด็ก ผ่านกิจกรรม อาทิ การออกกำลังกาย ของเล่นเพื่อการศึกษา และเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ พัฒนาทักษะในการใช้ชีวิต สร้างการยอมรับและเป็นคนดีของสังคมต่อไป

เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมที่จะรับฟังปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง

บริการสายด่วน 1387 ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิสายเด็ก1387มีศูนย์การทำงานตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครเราทำงานให้ความช่วยเหลือกับเด็กทุกกรณีในประเทศไทยเจ้าหน้าที่ของเราเตรียมพร้อมให้บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์แอด อินสตาร์แกรม ทวิสเตอร์และจดหมายอิเล็คทรอนิค ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

สายด่วน 1387 ให้ความช่วยเหลือเด็กทุกรณีโดยเชื่อมต่อเด็กกับบริการต่างๆที่เด็กควรได้รับความช่วยเหลือ

We Campaign

มูลนิธิสายเด็ก 1387 ทำหน้าที่เป็นตัวแทนปกป้องสิทธิเด็กในประเด็นต่าง ๆ ในสังคมไทย

เราสนับสนุนหลักคิดของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติซึ่งกำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กควรได้รับโดยไม่เลือกปฎิบัติ ทั้งนี้รัฐบาลไทยได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อปี 2535 เป็นเวลาหลายปีหลังจากที่รัฐบาลทำการลงสัตยาบันในการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฏหมายคุ้มครองเด็กในประเทศ กฎหมายที่มีความสำคัญมากคือพระราชบัติญัติคุ้มครองเด็กปี 2546 ที่ช่วยสร้างรากฐานสำหรับการสร้างระบบและมาตรฐานใหม่สำหรับการคุ้มครองเด็กในประเทศไทย

Thai PBS Documentary

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Facebook Posts

#Challengeขอบคุณตัวเอง10วัน

Day 2: ขอบคุณนะที่วันนี้ยังมีลมหายใจ❤️🥰
... ดูเพิ่มเติมSee Less

Comment on Facebook

DAY2 : ขอบคุณที่รักตัวเองอยู่..ขอบคุณที่ใจเย็นลงเยอะ...คอยซับพอร์ตตัวเอง😊

Day 2 : ขอบคุณนะ ที่ยังไม่คิดจะทำอะไรโง่ๆอีก แม้จะเสียใจแค่ไหนก็ตาม ทนมาได้ขนาดนี้ แกเก่งจริงๆ คอยอยู่มีลมหายใจเพื่อตัวเอง คอยซับพอร์ตตัวเอง ให้กำลังใจตัวเองเรื่อยๆเลยนะ💓

Day2:ขอบคุณที่ตัวเองผ่านเรื่องร้ายๆมาได้ขอบคุณที่ยังให้ลมหายใจตัวเองขอบคุณที่เข้มเเข็งที่ใจเย็นขอบคุณพี่สายเด็กที่ทำให้มีวันนี้🙏

Day2:ขอบคุณที่ไม่มีปัญหากับคนอื่นในวันเปิดเทอมวันเเรก😁😁

Day2: ขอบคุณนะที่วันนี้ใจเย็นไม่ทำอะไรบุ่มบ่ามเหมือนเมื่อก่อนมีสติเยอะขึ้น 💖🙆

Day2: ขอบคุณที่ยังอดทนมีชีวิตต่อ ถึงจะมีปัญหาหลายๆอย่าง แต่เราก็ต้องสู้ไปกับมันนะ

Day 2 : ขอบคุณตัวเองนะที่สามารถฮีลตัวเองได้ ปล่อยวางทุกอย่างได้และสงบได้

Day:2ขอบคุณตัวเองน่ะที่ต่อสู้กับบทุกๆเรื่องที่ผ่านมา เก่งมากเลย ขอบคุณที่มีสุขภาพที่แข็งแรงขอบคุณที่รักตัวเองมากๆ ขอบคุณที่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้ เราเก่งที่สุดแล้วล่ะ✌❤

Day2: ขอบคุณที่ไม่ยอมแพ้ไปซะก่อนนะ เธอกล้าที่จะทำเพื่อตัวเองมากกว่าแต่ก่อนแล้ว ขอบคุณที่รับฟังเสียงของตัวเองมากขึ้นนะ^^

Day2: ขอบคุณตัวเองที่ผ่านพวกคำดูถูก กล่าวหา โดนด่า โดนว่า มาจนถึงทุกวันนี้😊💗

Day 2 : ขอบคุณตัวเองที่ไม่แสดงความอ่อนแอให้ใครเห็น ขอบคุณที่ยังพยายามยื้อลมหายใจ 😓😢🖤

Day2: ขอบคุณที่ไม่เคยถอย ขอบคุณที่ทำให้วันนี้ดีที่สุดเสมอ ขอบคุณน่ะตัวเรา😚😙😙😁😁😁😎😎😎

Day:2. ขอบคุณนะที่ใจเย็นลงมาก. ขอบคุณที่ไม่ร้องไห้🥺🧡 #เด่งที่สุดแล้วตัวเรา

Day2:ขอบคุณที่ตัวเองอดทนทุกอย่างทำทุกอย่างเพื่อนตัวจนมาถึงทุกวันนี้

Day2:ขอบคุณนะที่ยังผ่านสังคมในร.รได้

DAY 2 : ขอบคุณนะที่ยังไม่ตัดสินใจพลาด ขอบคุณที่พยายามใช้ชีวิตในแต่ละวัน

Day2ขอบคุณนะที่พามาถึงบันไดขั้นที่2

Day2:ขอบคุณตัวเองที่ยังมีใจสู้ต่อ ยังไม่ยอมแพ้ ขอบคุณที่กล้ามากขึ้น 🍃💚

Day2:ขอบคุณที่รักตัวเอง

Day2 : หลับที่บ้านยาวเลยค่าาาา เรียนวันเว้นวัน🤣💗

Day2:ขอบคุณที่ผ่านคนพวกนั้นมาได้

Day:2 ขอบคุณตัวเราที่ไม่ว่าจะเจอเรื่องราวที่เลวร้ายแค่ไหน ก็ยังผ่านมาได้

Day2:ขอบคุณที่ทำให้ได้คอลกับเพื่อน

DAY 2 ขอบคุณที่ยังมีชีวิตอยู่ จนถึงทุกวันนี้

Day​ 2​ : ขอบคุณ​ที่ยิ้มกับหัวเราะเยอะๆ

View more comments

เปิดเทอมมาแล้ว 2 วัน มารีวิวกันดีกว่าค่ะ ว่าน้องๆ รู้สึกยังไงบ้าง? เฮฮา สนุก เศร้า เหงา เครียดหรือใครกังวลกับโควิด ระบายได้หมดเลยจ้า❤️
#เปิดเทอม
#สายเด็ก1387
... ดูเพิ่มเติมSee Less

เปิดเทอมมาแล้ว 2 วัน มารีวิวกันดีกว่าค่ะ ว่าน้องๆ รู้สึกยังไงบ้าง? เฮฮา สนุก เศร้า เหงา เครียดหรือใครกังวลกับโควิด ระบายได้หมดเลยจ้า❤️#เปิดเทอม#สายเด็ก1387

Comment on Facebook

ก็เฉยๆค่ะ นอนอยู่แต่ในห้อง555

สนุกดีครับ 555บ้าทั้งวัน🤣🤣

เหนื่อยมาก กลับบ้านมาสลบค่ะ

ก็ดีนะคะหนูเข้าใจคุณครูเค้าเเหละที่สั่งงานเยอะเพราะเวลาเรียนมันน้อยมากๆๆ ต้องตามงานให้ทันทุกชิ้นเสร็จให้ทันเวลาถ้าเรารีบๆทำพยายามอย่าขก.หนูว่ามันก็เสร็จเร็วค่ะค่อยๆทำไป เเต่บางครั้งหนูก็ขก.;_; เเต่รวมๆก็ดีค่ะได้เจอเพื่อนใหม่ไม่ต้องหมกอยู่เเต่บ้าน

ไม่มีเพื่ิอน555

เหนื่อยมากกกกอยากกลับบ้านกำลังใจก็ไม่มี😢

ครูสั่งงานไม่เคลียร์ว่าให้ทำอย่างไรลงในไหน+ครูสอนออนไลน์ภาพแบบละเอียดจนแทบไม่เห็นที่เขียนบนกระดาน

มันลำบากอ่ะ เรียนปกติสลับออนไลน์มัน ยังไงไม่รู้ ไม่สะดวกเท่าไหร่ด้วย ไปรร.สนุกกว่า ได้เจอผู้คน

สนุกกีคะแล้วมีความสุขด้วยเพราะได้เจอเพื่อนๆด้วยแต่รู้สึกอึดอัดเพราะต้องใส่แมสตลอดแล้วเวลาเรียนก้อไม่ได้นั่งเรียนกะเพื่อนตัวเอง ปีสุดท้ายแล้ว😢😢

ไม่ชินเลยค่ะ เหนื่อยกับที่บ้านแล้วมาเหนื่อยที่รร.อีก🤦😔

เหนื่อยกับการขึ้นบันไดมากเลยค่ะ55555

โอเคมากค่ะ! แต่นอนหอปวดหลังนิดหน่อย😢

วันเเรกก็เหนื่อยมาก ปวดหัว กลับบ้านมาก็เป็นไข้ค่ะ ไข้ขึ้นสูง ได้ไปเรียนเเค่วันเดียว 🤒

ง่วงทั้งวัน55😅 ก็ดีอยู่ค่ะ

เหนื่อยมากคะ ไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้เลยตอนปิดเทอม ครูถามอะไรก็จำไม่ได้แล้วคะ พี่สายเด้ก

ไม่มีเพื่อน แถมครูตีเรื่องอะไรก็ไม่รู้อีก โดนเพื่อนห้องอื่นนินทาด้วย การบ้านก็เยอะโดน 4 วิชา 😩 ขึ้นตีกก็เหนื่อย

เหนืาอยกับการที่ต้องเดินไปมาแล้วอากาศมันร้อนแต่ต้องใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลา งานก็สั่งเยอะมากกกก

แบกหนังสือหนักมาก เข้าแถวหลังรร.เรียนคาบแรกที่หน้ารร. เดินไปเดินมา ต้องแบกหนังสือด้วย

เดินทั้งวันเลย เพื่อนก็พอมีแต่ไม่ครบกันรู้สึกเหว่ว้ามากเพื่อนบางคนไม่ได้มาเรียน

ตอนเเรกๆเกร็งมากค่ะ กลัวไปหมดทุกอย่างแต่โชคดีที่มีเพื่อนใหม่ที่นิสัยดีมากอยู่กับเราด้วยตลอดคือดี แต่การบ้านเยอะะะะมากกกก😅

เดินไปเดินมาทั่วโรงเรียนเลยเรียนตึกตัวเองแล้วไปตึกอื่นเรื่อยๆเดินทั้งวันเลย😂

ไม่สนุกเลยค่ะ เหงามาก เป็นคนที่เพื่อนสนิทไปอยู่กลุ่มคี่หมด แล้วแฟนของหนูเขาก็ไม่ค่อยเห็นมาเลย หนูเหงามากและเครียดด้วย

เอาโควิท19 มาติดพ่อแม่

กลับมาจากรร.แล้วเหมือนไม่สบายเลยอ่ะ

ไม่ค่อยสนุกเลยค่ะเพื่อนสนิทอยู่กลุ่ม A หมดเลย แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะจะได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆค่ะ ครูเรียกตอบคำถามเกือบทุกวิชาเลยค่ะ เพราะปกติไม่ค่อยได้ตอบ เพราะ เมื่อก่อนห้องหนูมี 55 คนค่ะ ตอนนี้เหลือ 27 คนแล้ว

View more comments

เป็นการออกกฏที่ไม่เคารพสิทธิเด็กและไม่เสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้เล้ย!!!

#สิทธิเด็ก #เปิดเทอม #สายเด็ก1387
ข้อมูลจาก Twitter: @SAMUEL_2435
... ดูเพิ่มเติมSee Less

เป็นการออกกฏที่ไม่เคารพสิทธิเด็กและไม่เสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้เล้ย!!! #สิทธิเด็ก #เปิดเทอม #สายเด็ก1387 ข้อมูลจาก Twitter: @SAMUEL_2435

Comment on Facebook

ร.ร.เอกชน ร.ร.นึงนอกจากให้ผู้ปกครองกรอกอาชีพของผู้ปกครองแล้วในแบบสอบถามยังให้ตอบเงินเดือนเป็นจำนวนจริงด้วย เมื่อเด็กเอาแบบสอบถามไปส่งครูที่ร.ร. เพื่อนๆด้วยกันคงจะเห็นจำนวนเงินเดือนของแต่ล่ะคน เคยได้ยินบางคนโอ้อวดว่าพ่อแม่กูรวยกว่าเงินเดือนเยอะกว่าพ่อแม่มึงอีก คือพอได้ยินแล้วรู้สึกแสลงใจมาก คิดว่าการลงจำนวนตัวเงินแบบนั้นมันจำเป็นมากนักเหรอ เพราะถ้าผู้ปกครองมีเงินจ่ายค่าเทอมทุกเทอม ทางโรงเรียนไม่น่าเอาทำแบบสอบถามมาขนาดนี้แถมถามทุกเทอมด้วย

คุณครูสอนทุกวันค่ะ เรายังเขียนหนังสือที่ส่งงานแล้ว แต่ว่าไม่ได้บอกห้ามเข้าเรียน(อาจจะพักเบรกเวลา 10 นาที) ส่วนโทรศัพท์ที่เราไม่ได้เอามานะ แต่เรายังกลับสี่โมงเย็นจะเล่นโทรศัพท์ที่บ้าน

ประเทศไทยคือประเทศที่เด็กไม่มีสิทธิที่จะพูดอะไรหรืออกความเห็นต่างได้แต่ทำตามที่ผู้ใหญ่สั่งและผู้ใหญ่ชอบกดขี่เด็กโดยใช้คำว่า"ฉันโตกว่าเธอ"มาบังหน้า

ครูถูก.....ส่วนนักเรียนนั้นแพงกว่า พ้ามมมมม!!!...ตึ่งตึง!!....

1. นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้เสมอ 2. หากเข้าห้องเรียนหลังอาจารย์จะถูกตักเตือนหรือหักคะแนน 3. ห้ามส่งเสียงหรือรบกวนเพื่อนร่วมชั้นเรียน 4. ( หากมีข้อสงสัยในการบ้านที่อาจารย์สอนควรรีบปรึกษาอ.ก่อนถึงวันส่ง) 5. หากไม่เข้าใจ อาจารย์ พร้อมจะเป็นที่ปรึกษาให้ ( ดีกว่ามั้ยค่ะ ) การออกกฏควรจะมีจิตสาธาณะและน้ำใจ ในการเป็นครู สิ่งนี้ควรจะอยู่ในจิตวิญญาณของความเป็นแม่พิมพ์ทุกคน เพราะแม่ก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์แบบนี้ในบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมให้ลูกก่อนไปเรียน เข้าใจคุณครูมีลูกๆเยอะหลายสิบคนต่อ1ห้องเรียน แต่ครูควรที่จะส่งเสริมแบบสร้างสรรค์ดีกว่าวัดมาตฐานของเด็กจากไม้บรรทัดที่ตัวเองมีน่ะค่ะ

ประเทศไทยเขาไม่สอนให้เคารพสิทธิ์ครับ เขาสอนให้เคารพผู้ใหญ่ ผู้มีอำนาจ

ตั้งแต่เรียนหนังสือจนจบมา คำว่า คุณครูถูกเสมอ เนี่ย ไม่เห็นด้วยอย่างแรง คนที่คิดแบบนี้ มักจะชอบกดขี่ข่มเหงให้เด็กต่ำลง คนประเภทเนี๊ยะ มิมีลูกศิษย์คนไหนหรอก ที่จะปลื้มหรือยกย่องคุณ อย่าหวังว่าจะยกมือไหว้คุณ เสียแรงมือที่ยกไหว้ชัดๆ กล้าพูดเรย #จริงหรือไม่จริงคิดเอา #รับไม่ได้อย่าอ่าน

สังคมไทยผู้ใหญ่ถูกเสมอ😪

แอดจ๋าาาา มันก็เรื่องปกตินะ เราโดนตลอด5555 แต่ก็แหกทุกข้อแล้วก็เถียงครูเป็นว่าเล่น หนูเลยไม่ค่อยสนใจกฎเท่าไร ตั้งมาเหอะ แหกได้หมด555555

ไม่เคยเชื่อกฎแบบนี้มานานแล้วค่ะ แล้วเราไม่ได้รู้สึกว่านั่นคือกฎ มันคือการล่วงละเมิดสิทธิ์และการกดหัวเด็กให้ดูต่ำต้อย

เขาทำแค่สนุกหรือเอาจริงคะนั่น เราสอนเด็กมีแค่เรื่องมารยาทในห้องเรียนกับการส่งงานเท่านั้นเอง

ไม่ถูกเสมอหรอกค่ะ ที่โรงเรียนเก่าครูหนูก็เคยฉอดมาแล้ว จนเค้ากดเกรดให้ 2.5 แต่ก็ไม่ได้อะไรแล้วแหละ เพราะเรื่องมันผ่านมานานและอีกอย่าง ดีใจมากที่ได้ออกมาจากโรงเรียนสภาพแบบนั้น

แต่รร.หนูดีค่ะเอาโทรศัพมาเล่นได้ตอนเรียน แต่อย่าเล่นบ่อยนะเด่วอาจานด่า555คือดีค่ะ

ใครตั้งครับเนี่ย

ว้าว😂 เลิกเรียนเถอะถ้าครูยังถูกเสมอหน่ะ เดะทุบเลย😂

วันนี้เพิ่งโดนมาเลย ตั้งฉายาว่าเบาหวิว(ประชดว่าอ้วน) แล้วอายเพื่อนมาก อยากปล่อยโฮตรงนั้นเลย อยากกรี๊ด

ประเทศไทยให้อิสระสำหรับครูในการตัดสินใจและทุกๆอย่าง เด็กไม่ค่อยจะมีอิสระในการตัดสินใจสักเท่าไหร่ ครูถูกเสมอ นี้แหละคือ สังคมประเทศไทย

ทำไมต้องเอาความกดดันมาทิ้งให้เด็ก

กฎบ้าบออะไรเนี่ย!!!!ห้ะ!!!!!

View more comments

ดูเพิ่มเติม

ติดตามเราบนเฟซบุ๊ก

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

มูลนิธิสายเด็ก 1387 ยินดีต้อนรับ อาสาสมัครทุกท่านที่มีจิตอาสา
อาสาสมัคร