เรา ช่วยเด็ก

มูลนิธิสายเด็ก 1387 เป็นสายด่วนที่ให้ความช่วยเหลือเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี มูลนิธิฯทำงานให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เป็นสื่อกลางการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือเด็กร่วมกันทุกภาคส่วนตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ(The United Nations’ Convention on the Rights of a Child (CRC)

มีมากกว่าหนึ่งร้อยประเทศทั่วโลกที่มีสายด่วนช่วยเหลือเด็กโดยให้คำปรึกษาปัญหาผ่านสายโทรศัพท์กับเด็กๆโดยตรงและยังมีอีกหลายประเทศที่อยู่ระหว่างการเปิดให้บริการ

รับฟังปัญหา โดยไม่เป็นผู้ตัดสินปัญหา

เด็กๆ จะได้พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของตัวเองอย่างอิสระโดยไม่มีการตัดสินบทสนทนากับเด็กๆนั้นว่าถูกหรือผิด หรือไปซ้ำเติมให้แย่ลงไปอีกและยังมีบริการ Outreach ที่เราจะสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เข้าไปเพื่อช่วยเหลือเด็กๆได้ทันทีในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยกับเด็กอีกด้วย

“สายเด็ก 1387” มีหลักการทำงานเหมือนกับ Childline ทั่วโลก เป็นองค์กรอิสระไม่แสวงกำไร ทำให้สามารถประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทางภาครัฐโดยตรง เพื่อทราบถึงปัญหาและเข้ามาดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป

ศูนย์เดอะฮับสายเด็ก ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่เด็กทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนไม่จำกัดเพศตั้งแต่แรกเกิด – 18 ปีที่เป็นเด็กเร่ร่อนเด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่เขตป้อมปราบกรุงเทพฯที่ตั้งของศูนย์ฯอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ซึ่งเป็นพื้นที่หลักที่เด็กจะเดินทางมาจากทุกจังหวัดในประเทศไทยได้สะดวก มีที่พัก อาหาร 3 มื้อ ห้องสุขาและยารักษาโรค พร้อมกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบกศน.และยังมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมความเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดของตน สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มเด็ก ผ่านกิจกรรม อาทิ การออกกำลังกาย ของเล่นเพื่อการศึกษา และเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ พัฒนาทักษะในการใช้ชีวิต สร้างการยอมรับและเป็นคนดีของสังคมต่อไป

เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมที่จะรับฟังปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง

บริการสายด่วน 1387 ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิสายเด็ก1387มีศูนย์การทำงานตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครเราทำงานให้ความช่วยเหลือกับเด็กทุกกรณีในประเทศไทยเจ้าหน้าที่ของเราเตรียมพร้อมให้บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์แอด อินสตาร์แกรม ทวิสเตอร์และจดหมายอิเล็คทรอนิค ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

สายด่วน 1387 ให้ความช่วยเหลือเด็กทุกรณีโดยเชื่อมต่อเด็กกับบริการต่างๆที่เด็กควรได้รับความช่วยเหลือ

We Campaign

มูลนิธิสายเด็ก 1387 ทำหน้าที่เป็นตัวแทนปกป้องสิทธิเด็กในประเด็นต่าง ๆ ในสังคมไทย

เราสนับสนุนหลักคิดของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติซึ่งกำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กควรได้รับโดยไม่เลือกปฎิบัติ ทั้งนี้รัฐบาลไทยได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อปี 2535 เป็นเวลาหลายปีหลังจากที่รัฐบาลทำการลงสัตยาบันในการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฏหมายคุ้มครองเด็กในประเทศ กฎหมายที่มีความสำคัญมากคือพระราชบัติญัติคุ้มครองเด็กปี 2546 ที่ช่วยสร้างรากฐานสำหรับการสร้างระบบและมาตรฐานใหม่สำหรับการคุ้มครองเด็กในประเทศไทย

สารคดี จาก ไทยพีบีเอส

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

โพสต์บนเฟซบุ๊ก

“เด็กไม่ใช่กระสอบทราย อย่าระบายอารมณ์กับเด็กด้วยความรุนแรงอีกเลย” #รักวัวไม่ทานรักลูกหลานไม่ตี

❌ปี 2558-2559 สำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าเด็กอายุ 1 - 14 ปี เคยถูกตบตีที่ใบหน้า หู หรือตามร่างกายอย่างรุนแรง
❌ปี 2560 กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่ามีเด็ก 9,000 คน เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เพราะถูกทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศ
❌เดือนมีนาคม 63 หน่วยงานภาครัฐพบว่ามีเด็กและครอบครัวถูกกระทำความรุนแรง 154 ราย

“ถึงเวลาแล้วที่เราจะไม่ใช้อารมณ์และความรุนแรงในการอบรมเด็กๆ" แต่เปลี่ยนมาใช้ความรักและความเข้าใจ เพื่อนำรอยยิ้มที่สดใสของเด็กๆ กลับคืนมานะคะ
#เด็กไม่ใช่กระสอบทราย
----------
หากพบเห็นการทำร้ายร่างกายหรือล่วงละเมิดทางเพศเด็กแจ้งได้ที่
⭕️พี่สายเด็ก 1387
⭕️ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เบอร์ 1300
⭕️เหตุด่วนเหตุร้าย 191
#สายเด็ก1387
... ดูเพิ่มเติมSee Less

“เด็กไม่ใช่กระสอบทราย อย่าระบายอารมณ์กับเด็กด้วยความรุนแรงอีกเลย” #รักวัวไม่ทานรักลูกหลานไม่ตี❌ปี 2558-2559 สำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าเด็กอายุ 1 - 14 ปี เคยถูกตบตีที่ใบหน้า หู หรือตามร่างกายอย่างรุนแรง❌ปี 2560 กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่ามีเด็ก 9,000 คน เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เพราะถูกทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศ❌เดือนมีนาคม 63 หน่วยงานภาครัฐพบว่ามีเด็กและครอบครัวถูกกระทำความรุนแรง 154 ราย“ถึงเวลาแล้วที่เราจะไม่ใช้อารมณ์และความรุนแรงในการอบรมเด็กๆ แต่เปลี่ยนมาใช้ความรักและความเข้าใจ เพื่อนำรอยยิ้มที่สดใสของเด็กๆ กลับคืนมานะคะ#เด็กไม่ใช่กระสอบทราย----------หากพบเห็นการทำร้ายร่างกายหรือล่วงละเมิดทางเพศเด็กแจ้งได้ที่⭕️พี่สายเด็ก 1387⭕️ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เบอร์ 1300⭕️เหตุด่วนเหตุร้าย 191#สายเด็ก1387

Comment on Facebook

เห้อ

เจอผู้ใหญ่ประเภทที่ใช้คำพูดแบบต่างๆก็เจ็บไม่ต่างกัน . เรียกหาแต่คำว่าความรักความกตัญญูแต่ไม่เคยดูแลความรู้สึกเด็กเลย 😥

"หนูอยากได้ครอบครัวคืนกลับมาจังเลยค่ะ หนูคิดถึงครอบครัว คิดถึงรอยยิ้มที่อยู่ด้วยกันมากเลยค่ะ" เด็กหญิงอายุ 13 ปี บอกกับพี่สายเด็ก #เสียงจากเด็ก #ครอบครัวคืนกลับมา
----------
ถ้าน้องๆ มีเรื่องไม่สบายใจจนทนไม่ไหว ระบายให้พี่สายเด็กฟังได้ทุกเรื่องเลยนะ ตลอด 24 ชม.เลยค่ะ
❤️เรารับฟังด้วยหัวใจ
❤️ไม่ตัดสินปัญหา
❤️เก็บเป็นความลับ
❤️ไม่ต้องบอกชื่อก็คุยกันได้
แชตเมสเซนเจอร์: m.me/childlinethailand
ไลน์ไอดี: @saidek1387
ทวิตเตอร์: @saidek1387
อินสตาแกรม: @saidek1387
#สายเด็ก1387
... ดูเพิ่มเติมSee Less

หนูอยากได้ครอบครัวคืนกลับมาจังเลยค่ะ หนูคิดถึงครอบครัว คิดถึงรอยยิ้มที่อยู่ด้วยกันมากเลยค่ะ เด็กหญิงอายุ 13 ปี บอกกับพี่สายเด็ก #เสียงจากเด็ก #ครอบครัวคืนกลับมา----------ถ้าน้องๆ มีเรื่องไม่สบายใจจนทนไม่ไหว ระบายให้พี่สายเด็กฟังได้ทุกเรื่องเลยนะ ตลอด 24 ชม.เลยค่ะ❤️เรารับฟังด้วยหัวใจ❤️ไม่ตัดสินปัญหา❤️เก็บเป็นความลับ❤️ไม่ต้องบอกชื่อก็คุยกันได้แชตเมสเซนเจอร์: m.me/childlinethailandไลน์ไอดี: @saidek1387ทวิตเตอร์: @saidek1387อินสตาแกรม: @saidek1387#สายเด็ก1387

ภายใต้รอยยิ้มอาจมีความเจ็บปวดซ่อนอยู่ #ความรุนแรงไม่ใช่ทางออก
😢เด็กบางคน...
◾️ฝืนยิ้มแต่ในใจเจ็บปวดเพราะถูกดุด่า ถูกเปรียบเทียบ
◾️ฝืนยิ้มแต่ร่างกายต้องเจ็บปวดเพราะถูกตี ถูกทำร้ายร่างกายหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ
◾️ฝืนยิ้มแต่น้ำตาไหลอาบหน้าเพราะไม่มีใครที่เข้าใจ เอาแต่ซ้ำเติม

มาร่วมกันเปิดใจรับฟังเสียงจากเด็กๆ ไม่ด่าไม่ตี แต่ต้องมีเหตุผลคอยอธิบายเขานะคะ แล้วความเจ็บปวดของเด็กที่มีจะหายไป รอยยิ้มที่สดใสจะกลับมา
#รักวัวไม่ทานรักลูกหลานไม่ตี
------
หากพบเห็นการทำร้ายร่างกายหรือล่วงละเมิดทางเพศเด็กแจ้งได้ที่
⭕️พี่สายเด็ก 1387
⭕️ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เบอร์ 1300
⭕️เหตุด่วนเหตุร้าย 191
#สายเด็ก1387
... ดูเพิ่มเติมSee Less

ภายใต้รอยยิ้มอาจมีความเจ็บปวดซ่อนอยู่ #ความรุนแรงไม่ใช่ทางออก 😢เด็กบางคน...◾️ฝืนยิ้มแต่ในใจเจ็บปวดเพราะถูกดุด่า ถูกเปรียบเทียบ ◾️ฝืนยิ้มแต่ร่างกายต้องเจ็บปวดเพราะถูกตี ถูกทำร้ายร่างกายหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ◾️ฝืนยิ้มแต่น้ำตาไหลอาบหน้าเพราะไม่มีใครที่เข้าใจ เอาแต่ซ้ำเติมมาร่วมกันเปิดใจรับฟังเสียงจากเด็กๆ ไม่ด่าไม่ตี แต่ต้องมีเหตุผลคอยอธิบายเขานะคะ แล้วความเจ็บปวดของเด็กที่มีจะหายไป รอยยิ้มที่สดใสจะกลับมา#รักวัวไม่ทานรักลูกหลานไม่ตี------หากพบเห็นการทำร้ายร่างกายหรือล่วงละเมิดทางเพศเด็กแจ้งได้ที่⭕️พี่สายเด็ก 1387⭕️ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เบอร์ 1300⭕️เหตุด่วนเหตุร้าย 191#สายเด็ก1387

Comment on Facebook

ปัญหาของผู้ใหญ่ไทยเลยคือ ฟังไม่เป็น เอะอะสอน ชอบตัดสินความผิดถูกไปก่อนโดยไม่ถามไม่สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น ยึดติดกับตรงนี้มากเกินไป

โดนทุกอย่างนะแต่ อธิบาย=เถียง😐

เรามีความสุขกับการยิ้มก็จริง แต่ไม่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะโอเครกับทุกรอยยิ้ม😂😁😁(😶)

อธิบาย=เถียง☑️

ในบางครั้งเราต้องการคนรับฟังที่ใกล้ตัวมากที่สุด แต่เขากลับไม่ได้อะไร ทั้งที่เป็นครอบครัวเดียวกันแท้ๆ ในเวลาที่เราขอเขาหาว่าเราเรียกร้องอะไรนักหนา ปรึกษาเพื่อนก็ไม่ได้ ครูก็ไม่ได้ บางครั้งมันก็เจ็บเหมือนเข็มทิ่มเป็นร้อย แต่ครอบครัวก็หาว่าเรียกร้องความสนใจ หาว่าปัญหาเด็กมันจะอะไรนักหนา น้อยกว่าเขาเยอะ แต่เขารู้หรอหนูทดมากี่ปีล่ะ หนูจอบคุณพี่มากๆนะที่พี่ทำแบบนี้เพื่อพี่ๆน้องๆ เพื่อน ในฐานะที่หนูอาจจะอายุน้อย แต่หนูผ่านเรื่องราวมามากมาย หนูก็ขอพูดแค่นี้นะคะ

5555555555555555555555555555555555555555555555555

ทิพยาภรณ์ ยางงาม.ฯ Mintmint Thitipa ✌🏻🔥

View more comments

ดูเพิ่มเติม

ติดตามเราบนเฟซบุ๊ก

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

มูลนิธิสายเด็ก 1387 ยินดีต้อนรับ อาสาสมัครทุกท่านที่มีจิตอาสา
อาสาสมัคร