เรา ช่วยเด็ก

มูลนิธิสายเด็ก 1387 เป็นสายด่วนที่ให้ความช่วยเหลือเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี มูลนิธิฯทำงานให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เป็นสื่อกลางการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือเด็กร่วมกันทุกภาคส่วนตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ(The United Nations’ Convention on the Rights of a Child (CRC)

มีมากกว่าหนึ่งร้อยประเทศทั่วโลกที่มีสายด่วนช่วยเหลือเด็กโดยให้คำปรึกษาปัญหาผ่านสายโทรศัพท์กับเด็กๆโดยตรงและยังมีอีกหลายประเทศที่อยู่ระหว่างการเปิดให้บริการ

รับฟังปัญหา โดยไม่เป็นผู้ตัดสินปัญหา

เด็กๆ จะได้พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของตัวเองอย่างอิสระโดยไม่มีการตัดสินบทสนทนากับเด็กๆนั้นว่าถูกหรือผิด หรือไปซ้ำเติมให้แย่ลงไปอีกและยังมีบริการ Outreach ที่เราจะสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เข้าไปเพื่อช่วยเหลือเด็กๆได้ทันทีในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยกับเด็กอีกด้วย

“สายเด็ก 1387” มีหลักการทำงานเหมือนกับ Childline ทั่วโลก เป็นองค์กรอิสระไม่แสวงกำไร ทำให้สามารถประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทางภาครัฐโดยตรง เพื่อทราบถึงปัญหาและเข้ามาดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป

ศูนย์เดอะฮับสายเด็ก ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่เด็กทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนไม่จำกัดเพศตั้งแต่แรกเกิด – 18 ปีที่เป็นเด็กเร่ร่อนเด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่เขตป้อมปราบกรุงเทพฯที่ตั้งของศูนย์ฯอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ซึ่งเป็นพื้นที่หลักที่เด็กจะเดินทางมาจากทุกจังหวัดในประเทศไทยได้สะดวก มีที่พัก อาหาร 3 มื้อ ห้องสุขาและยารักษาโรค พร้อมกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบกศน.และยังมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมความเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดของตน สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มเด็ก ผ่านกิจกรรม อาทิ การออกกำลังกาย ของเล่นเพื่อการศึกษา และเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ พัฒนาทักษะในการใช้ชีวิต สร้างการยอมรับและเป็นคนดีของสังคมต่อไป

เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมที่จะรับฟังปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง

บริการสายด่วน 1387 ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิสายเด็ก1387มีศูนย์การทำงานตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครเราทำงานให้ความช่วยเหลือกับเด็กทุกกรณีในประเทศไทยเจ้าหน้าที่ของเราเตรียมพร้อมให้บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์แอด อินสตาร์แกรม ทวิสเตอร์และจดหมายอิเล็คทรอนิค ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

สายด่วน 1387 ให้ความช่วยเหลือเด็กทุกรณีโดยเชื่อมต่อเด็กกับบริการต่างๆที่เด็กควรได้รับความช่วยเหลือ

We Campaign

มูลนิธิสายเด็ก 1387 ทำหน้าที่เป็นตัวแทนปกป้องสิทธิเด็กในประเด็นต่าง ๆ ในสังคมไทย

เราสนับสนุนหลักคิดของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติซึ่งกำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กควรได้รับโดยไม่เลือกปฎิบัติ ทั้งนี้รัฐบาลไทยได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อปี 2535 เป็นเวลาหลายปีหลังจากที่รัฐบาลทำการลงสัตยาบันในการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฏหมายคุ้มครองเด็กในประเทศ กฎหมายที่มีความสำคัญมากคือพระราชบัติญัติคุ้มครองเด็กปี 2546 ที่ช่วยสร้างรากฐานสำหรับการสร้างระบบและมาตรฐานใหม่สำหรับการคุ้มครองเด็กในประเทศไทย

Hub for Change วิดีโอ

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

โพสต์บนเฟซบุ๊ก

“10 คำบอกรักและให้กำลังใจ ไม่ว่าใครก็อยากได้ยิน”
#วันครอบครัว 14 เมษายนนี้ นอกจากเด็ก ๆ จะรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แล้ว อยากให้ผู้ใหญ่มอบของขวัญสุดอบอุ่นแก่เด็ก ๆ ด้วยกำลังใจและคำพูดที่ไม่ประชด ด่าทอนะคะ🥰
เสริมสร้างความรัก ความเข้าใจ ผ่านกำลังใจและคำพูดดี ๆ ❤
#สงกรานต์2564
#สายเด็ก1387
... ดูเพิ่มเติมSee Less

“10 คำบอกรักและให้กำลังใจ ไม่ว่าใครก็อยากได้ยิน”#วันครอบครัว 14 เมษายนนี้ นอกจากเด็ก ๆ จะรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แล้ว อยากให้ผู้ใหญ่มอบของขวัญสุดอบอุ่นแก่เด็ก ๆ ด้วยกำลังใจและคำพูดที่ไม่ประชด ด่าทอนะคะ🥰เสริมสร้างความรัก  ความเข้าใจ ผ่านกำลังใจและคำพูดดี ๆ ❤#สงกรานต์2564#สายเด็ก1387

Comment on Facebook

ไม่ว่าทำดีแค่ไหนก็ไม่เคยได้ยิน

ใครได้ยินคือโคตรโชคดี

ทำไมพ่อแม่ต้องเอาลูกไปเปรียบเทียบกับลูกคนอื่น?

Happy Natty

Janesuk Sida

เชื่อมั้ย ไม่เคยได้ยินแม้แต่คำเดียว จะ16ปีละ

"พ่อกับแม่เชื่อใจและไว้ใจลูกเสมอ"ประโยคเดียวจริงๆที่อยากได้ยิน🖤☁️

5555555 ใครเคยได้ยินคือเดอะเบสมาก แต่กูเกิดมา 19 ปีกูไม่เคยได้ยินสักคำ:) ทำดีแทบตายก็ไม่เคยได้ยิน

ถ้าขอบคุณแบบไม่เต็มใจแบบนี้ก็ไม่เอา

ไม่เคยได้ยินหรอก : (

ไม่เคยได้มัน...

ไม่เคยได่ยิน ได้ยินแต่คำด่า

Fa Suy

ป๊อบ'บ คัลเจอร์

View more comments

เด็กหญิงตั้งคำถามกับตัวเองว่าเธอไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรเลยหรอ...ทำไมถึงเป็นในสิ่งที่อยากเป็นไม่ได้ ความรู้สึกอึดอัด ความเศร้าค่อย ๆ กัดกินความสุขของเธอเรื่อย ๆ
---
ถ้าน้อง ๆ มีเรื่องไม่สบายใจ ทักแชตหรือโทร 1387 ได้เลยนะ พี่สายเด็กยินดีรับฟังทุกเรื่องเลย
#คำพูดจากเด็ก
#สายเด็ก1387
... ดูเพิ่มเติมSee Less

เด็กหญิงตั้งคำถามกับตัวเองว่าเธอไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรเลยหรอ...ทำไมถึงเป็นในสิ่งที่อยากเป็นไม่ได้ ความรู้สึกอึดอัด ความเศร้าค่อย ๆ กัดกินความสุขของเธอเรื่อย ๆ ---ถ้าน้อง ๆ มีเรื่องไม่สบายใจ ทักแชตหรือโทร 1387 ได้เลยนะ พี่สายเด็กยินดีรับฟังทุกเรื่องเลย#คำพูดจากเด็ก#สายเด็ก1387

Comment on Facebook

กอดนะคะ

เค้าชอบบังคับให้เป็นในสิ่งที่เค้าอยากให้เป็นบังคับให้ทำในสิ่งที่เค้าอยากให้ทำไม่สนใจว่าเราอยากทำหรือไม่อยากทำ😔

เด็กหญิง อายุ 30 ก็มีความคิดแบบนี้ค่ะ

ใช่ค่ะบางครั้งมันก้อึดอัดใจ

ปีที่แล้ว…สงกรานต์ออนไลน์ ปีนี้สงกรานต์ออนไลน์อีกซักรอบเพื่อความปลอดภัย🥰🎉

😘ลองหันมาวิดีโอคอลกับเพื่อน ๆ คลายเหงา และอย่าลืมใช้เวลานี้อยู่กับครอบครัว รดน้ำดำหัว เสริมความเข้าใจและเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทยนะคะ
#สงกรานต์2564
#สายเด็ก1387
... ดูเพิ่มเติมSee Less

ปีที่แล้ว…สงกรานต์ออนไลน์ ปีนี้สงกรานต์ออนไลน์อีกซักรอบเพื่อความปลอดภัย🥰🎉😘ลองหันมาวิดีโอคอลกับเพื่อน ๆ คลายเหงา และอย่าลืมใช้เวลานี้อยู่กับครอบครัว รดน้ำดำหัว เสริมความเข้าใจและเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทยนะคะ#สงกรานต์2564#สายเด็ก1387

Comment on Facebook

น้ำ.png

ดูเพิ่มเติม