เรา ช่วยเด็ก

มูลนิธิสายเด็ก 1387 เป็นสายด่วนที่ให้ความช่วยเหลือเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี มูลนิธิฯทำงานให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เป็นสื่อกลางการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือเด็กร่วมกันทุกภาคส่วนตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ(The United Nations’ Convention on the Rights of a Child (CRC)

มีมากกว่าหนึ่งร้อยประเทศทั่วโลกที่มีสายด่วนช่วยเหลือเด็กโดยให้คำปรึกษาปัญหาผ่านสายโทรศัพท์กับเด็กๆโดยตรงและยังมีอีกหลายประเทศที่อยู่ระหว่างการเปิดให้บริการ

รับฟังปัญหา โดยไม่เป็นผู้ตัดสินปัญหา

เด็กๆ จะได้พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของตัวเองอย่างอิสระโดยไม่มีการตัดสินบทสนทนากับเด็กๆนั้นว่าถูกหรือผิด หรือไปซ้ำเติมให้แย่ลงไปอีกและยังมีบริการ Outreach ที่เราจะสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เข้าไปเพื่อช่วยเหลือเด็กๆได้ทันทีในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยกับเด็กอีกด้วย

“สายเด็ก 1387” มีหลักการทำงานเหมือนกับ Childline ทั่วโลก เป็นองค์กรอิสระไม่แสวงกำไร ทำให้สามารถประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทางภาครัฐโดยตรง เพื่อทราบถึงปัญหาและเข้ามาดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป

ศูนย์เดอะฮับสายเด็ก ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่เด็กทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนไม่จำกัดเพศตั้งแต่แรกเกิด – 18 ปีที่เป็นเด็กเร่ร่อนเด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่เขตป้อมปราบกรุงเทพฯที่ตั้งของศูนย์ฯอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ซึ่งเป็นพื้นที่หลักที่เด็กจะเดินทางมาจากทุกจังหวัดในประเทศไทยได้สะดวก มีที่พัก อาหาร 3 มื้อ ห้องสุขาและยารักษาโรค พร้อมกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบกศน.และยังมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมความเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดของตน สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มเด็ก ผ่านกิจกรรม อาทิ การออกกำลังกาย ของเล่นเพื่อการศึกษา และเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ พัฒนาทักษะในการใช้ชีวิต สร้างการยอมรับและเป็นคนดีของสังคมต่อไป

เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมที่จะรับฟังปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง

บริการสายด่วน 1387 ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิสายเด็ก1387มีศูนย์การทำงานตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครเราทำงานให้ความช่วยเหลือกับเด็กทุกกรณีในประเทศไทยเจ้าหน้าที่ของเราเตรียมพร้อมให้บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์แอด อินสตาร์แกรม ทวิสเตอร์และจดหมายอิเล็คทรอนิค ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

สายด่วน 1387 ให้ความช่วยเหลือเด็กทุกรณีโดยเชื่อมต่อเด็กกับบริการต่างๆที่เด็กควรได้รับความช่วยเหลือ

We Campaign

มูลนิธิสายเด็ก 1387 ทำหน้าที่เป็นตัวแทนปกป้องสิทธิเด็กในประเด็นต่าง ๆ ในสังคมไทย

เราสนับสนุนหลักคิดของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติซึ่งกำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กควรได้รับโดยไม่เลือกปฎิบัติ ทั้งนี้รัฐบาลไทยได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อปี 2535 เป็นเวลาหลายปีหลังจากที่รัฐบาลทำการลงสัตยาบันในการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฏหมายคุ้มครองเด็กในประเทศ กฎหมายที่มีความสำคัญมากคือพระราชบัติญัติคุ้มครองเด็กปี 2546 ที่ช่วยสร้างรากฐานสำหรับการสร้างระบบและมาตรฐานใหม่สำหรับการคุ้มครองเด็กในประเทศไทย

สารคดี จาก ไทยพีบีเอส

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

โพสต์บนเฟซบุ๊ก

เคยรู้สึกไหมว่าทำไมเราถึงเลือกอะไรบ้าง ไม่ได้เลย...เด็กสาววัย 17 ปี เธอไม่สามารถเลือกในสิ่งที่อยากทำได้เลย ทั้งยังโดนคนในครอบครัวที่เธอไว้ใจใช้คำพูดรุนแรงต่อว่า
----
ถ้าน้อง ๆ มีเรื่องไม่สบายใจอยากระบาย ทักแชตหรือโทร 1387 ได้เลยนะ
#คำพูดจากเด็ก
#สายเด็ก1387
... ดูเพิ่มเติมSee Less

เคยรู้สึกไหมว่าทำไมเราถึงเลือกอะไรบ้าง ไม่ได้เลย...เด็กสาววัย 17 ปี เธอไม่สามารถเลือกในสิ่งที่อยากทำได้เลย ทั้งยังโดนคนในครอบครัวที่เธอไว้ใจใช้คำพูดรุนแรงต่อว่า----ถ้าน้อง ๆ มีเรื่องไม่สบายใจอยากระบาย ทักแชตหรือโทร 1387 ได้เลยนะ#คำพูดจากเด็ก#สายเด็ก1387

Comment on Facebook

เด็กๆไม่ใช่หุ่นเชิดของพ่อแม่

ยังเห็นชีวิตนึงเป็นชีวิตอยู่ไหมเนี่ย

เลือดชั่ว...ใช้คำแรงไปนะคะ

แค่ทำสิ่งที่ชอบถึงกับเลือดชั่ว

ผปค.มีปัญหาเรื่องคุณภาพการเลี้ยงดู

View more comments

😍สัปดาห์นี้ พี่สายเด็ก มีโปรแกรมในกลุ่ม
"สายเด็ก(1387)Square"
สำหรับพูดคุยและแชร์ประสบการณ์ระหว่างกันและกัน ทั้งด้านวิชาการและประสบการณ์ตรง
เชิญชวนน้องๆ เข้ามาร่วมแชร์ด้วยกันได้ที่
"สายเด็ก (1387) Square" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
line.me/ti/g2/W2hDFdpLkwEgqL-QQIETwQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
... ดูเพิ่มเติมSee Less

😍สัปดาห์นี้ พี่สายเด็ก มีโปรแกรมในกลุ่มสายเด็ก(1387)Squareสำหรับพูดคุยและแชร์ประสบการณ์ระหว่างกันและกัน ทั้งด้านวิชาการและประสบการณ์ตรงเชิญชวนน้องๆ เข้ามาร่วมแชร์ด้วยกันได้ที่สายเด็ก (1387) Square โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้https://line.me/ti/g2/W2hDFdpLkwEgqL-QQIETwQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

Comment on Facebook

รอค่ะ

ทุกกลุ่มได้ไหม

ไม่ตบไม่ตี เด็กก็เป็นคนดีได้นะ! ไหนใครเล่น Clubhouse บ้างคะ ถ้าพี่สายเด็กจัด Clubhouse จริง ๆ อยากให้พูดคุยเรื่องอะไรดี? ว่าแต่…อย่าลืมซื้อโอเลี้ยงกับข้าวผัดมาฝากพี่ด้วยนะ🤣😂
#สายเด็ก1387
#ClubhouseTH
... ดูเพิ่มเติมSee Less

ไม่ตบไม่ตี เด็กก็เป็นคนดีได้นะ! ไหนใครเล่น Clubhouse บ้างคะ ถ้าพี่สายเด็กจัด Clubhouse จริง ๆ อยากให้พูดคุยเรื่องอะไรดี? ว่าแต่…อย่าลืมซื้อโอเลี้ยงกับข้าวผัดมาฝากพี่ด้วยนะ🤣😂#สายเด็ก1387#clubhouseTH

Comment on Facebook

อยากเล่นบ้างจังเลยค่ะ

อยากเล่นบ้างง แต่ใช้แอนดรอยด์🥺😢

โอ้วววว ลุงโทนี่

เดี๋ยว ๆ สามคนล่างผมว่าไม่ใช่แล้ว 555+

ลุงตู่ก็มา มากันหมด ตีกันแน่555+ อยากไปช่วยพูดคุยมาก แต่มีแต่เครื่องแอนดรอย ตีไม่ใช่เรื่องผิด ตีเบาๆ แต่ไม่ใช่ตีรุนแรงเกินดว่าเหตุ ถึงขั้นเจ็บตัว แต่ปกติสมัยนี้ไม่ตีกันแล้ว มีวิธีการสอนและลงโทษมากมาย เด็กจะดีหรือไม่ดี อยู่ที่ครอบครัวและสังคม จริงๆ ยังมรเรื่องอื่นอีกนะ

View more comments

ดูเพิ่มเติม

ติดตามเราบนเฟซบุ๊ก

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

มูลนิธิสายเด็ก 1387 ยินดีต้อนรับ อาสาสมัครทุกท่านที่มีจิตอาสา
อาสาสมัคร