ภาพเด็กกอดเข่าร้องไห้ลงเว็บ

เรา ช่วยเด็ก

มูลนิธิสายเด็ก 1387 เป็นสายด่วนที่ให้ความช่วยเหลือเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี มูลนิธิฯทำงานให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เป็นสื่อกลางการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือเด็กร่วมกันทุกภาคส่วนตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ(The United Nations’ Convention on the Rights of a Child (CRC)

มีมากกว่าหนึ่งร้อยประเทศทั่วโลกที่มีสายด่วนช่วยเหลือเด็กโดยให้คำปรึกษาปัญหาผ่านสายโทรศัพท์กับเด็กๆโดยตรงและยังมีอีกหลายประเทศที่อยู่ระหว่างการเปิดให้บริการ

รับฟังปัญหา โดยไม่เป็นผู้ตัดสินปัญหา

เด็กๆ จะได้พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของตัวเองอย่างอิสระโดยไม่มีการตัดสินบทสนทนากับเด็กๆนั้นว่าถูกหรือผิด หรือไปซ้ำเติมให้แย่ลงไปอีกและยังมีบริการ Outreach ที่เราจะสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เข้าไปเพื่อช่วยเหลือเด็กๆได้ทันทีในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยกับเด็กอีกด้วย

“สายเด็ก 1387” มีหลักการทำงานเหมือนกับ Childline ทั่วโลก เป็นองค์กรอิสระไม่แสวงกำไร ทำให้สามารถประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทางภาครัฐโดยตรง เพื่อทราบถึงปัญหาและเข้ามาดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป

ศูนย์เดอะฮับสายเด็ก ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่เด็กทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนไม่จำกัดเพศตั้งแต่แรกเกิด – 18 ปีที่เป็นเด็กเร่ร่อนเด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่เขตป้อมปราบกรุงเทพฯที่ตั้งของศูนย์ฯอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ซึ่งเป็นพื้นที่หลักที่เด็กจะเดินทางมาจากทุกจังหวัดในประเทศไทยได้สะดวก มีที่พัก อาหาร 3 มื้อ ห้องสุขาและยารักษาโรค พร้อมกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบกศน.และยังมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมความเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดของตน สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มเด็ก ผ่านกิจกรรม อาทิ การออกกำลังกาย ของเล่นเพื่อการศึกษา และเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ พัฒนาทักษะในการใช้ชีวิต สร้างการยอมรับและเป็นคนดีของสังคมต่อไป

เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมที่จะรับฟังปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง

บริการสายด่วน 1387 ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิสายเด็ก1387มีศูนย์การทำงานตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครเราทำงานให้ความช่วยเหลือกับเด็กทุกกรณีในประเทศไทยเจ้าหน้าที่ของเราเตรียมพร้อมให้บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์แอด อินสตาร์แกรม ทวิสเตอร์และจดหมายอิเล็คทรอนิค ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

สายด่วน 1387 ให้ความช่วยเหลือเด็กทุกรณีโดยเชื่อมต่อเด็กกับบริการต่างๆที่เด็กควรได้รับความช่วยเหลือ

We Campaign

มูลนิธิสายเด็ก 1387 ทำหน้าที่เป็นตัวแทนปกป้องสิทธิเด็กในประเด็นต่าง ๆ ในสังคมไทย

เราสนับสนุนหลักคิดของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติซึ่งกำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กควรได้รับโดยไม่เลือกปฎิบัติ ทั้งนี้รัฐบาลไทยได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อปี 2535 เป็นเวลาหลายปีหลังจากที่รัฐบาลทำการลงสัตยาบันในการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฏหมายคุ้มครองเด็กในประเทศ กฎหมายที่มีความสำคัญมากคือพระราชบัติญัติคุ้มครองเด็กปี 2546 ที่ช่วยสร้างรากฐานสำหรับการสร้างระบบและมาตรฐานใหม่สำหรับการคุ้มครองเด็กในประเทศไทย

ข่าวสาร ล่าสุด

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

เด็กทุกคนควรได้รับการปกป้อง การพัฒนา มีส่วนร่วมในเรื่องของเค้าเองและที่สำคัญต้องได้รับการคุ้มครองค่ะ ❤️
.
วันนี้พี่สายเด็กอยากจะชวนทุกท่านมาร่วมฉลองวันเกิดครบรอบ 30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ด้วยการแชร์โพสต์นี้และติด #uncrc เพื่อบอกกับเด็ก ๆ ให้เค้ามั่นใจว่าเด็กทุกคนเป็นคนสำคัญ! พี่สายเด็กจะมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพราะอยากเห็นเด็กทุกคนเข้าถึงสิทธิของตนเองค่ะ #childlinethailand #สายเด็ก1387
.
“A person’s a person, no matter how small”
2019 marks the 30th anniversary of the adoption of the Convention on the Rights of the Child (UNCRC) #uncrc
... ดูเพิ่มเติมSee Less

เด็กทุกคนควรได้รับการปกป้อง การพัฒนา มีส่วนร่วมในเรื่องของเค้าเองและที่สำคัญต้องได้รับการคุ้มครองค่ะ ❤️ .วันนี้พี่สายเด็กอยากจะชวนทุกท่านมาร่วมฉลองวันเกิดครบรอบ 30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ด้วยการแชร์โพสต์นี้และติด #uncrc  เพื่อบอกกับเด็ก ๆ ให้เค้ามั่นใจว่าเด็กทุกคนเป็นคนสำคัญ! พี่สายเด็กจะมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพราะอยากเห็นเด็กทุกคนเข้าถึงสิทธิของตนเองค่ะ #childlinethailand #สายเด็ก1387.“A person’s a person, no matter how small”2019 marks the 30th anniversary of the adoption of the Convention on the Rights of the Child (UNCRC) #uncrc

เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมๆกันนะ ❤️👌 พี่สายเด็กเป็นกำลังใจให้ #10คำให้กำลังใจตัวเอง #สายเด็ก1387โทรฟรี #ChildLineThailand #childline1387 #ซึมเศร้า ... ดูเพิ่มเติมSee Less

เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมๆกันนะ ❤️👌 พี่สายเด็กเป็นกำลังใจให้ #10คำให้กำลังใจตัวเอง #สายเด็ก1387โทรฟรี #childlinethailand #childline1387 #ซึมเศร้า
ดูเพิ่มเติม

ติดตามเราบนเฟสบุ๊ค

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

มูลนิธิสายเด็ก 1387 ยินดีต้อนรับ อาสาสมัครทุกท่านที่มีจิตอาสา
อาสาสมัคร