เรา ช่วยเด็ก

มูลนิธิสายเด็ก 1387 เป็นสายด่วนที่ให้ความช่วยเหลือเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี มูลนิธิฯทำงานให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เป็นสื่อกลางการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือเด็กร่วมกันทุกภาคส่วนตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ(The United Nations’ Convention on the Rights of a Child (CRC)

มีมากกว่าหนึ่งร้อยประเทศทั่วโลกที่มีสายด่วนช่วยเหลือเด็กโดยให้คำปรึกษาปัญหาผ่านสายโทรศัพท์กับเด็กๆโดยตรงและยังมีอีกหลายประเทศที่อยู่ระหว่างการเปิดให้บริการ

รับฟังปัญหา โดยไม่เป็นผู้ตัดสินปัญหา

เด็กๆ จะได้พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของตัวเองอย่างอิสระโดยไม่มีการตัดสินบทสนทนากับเด็กๆนั้นว่าถูกหรือผิด หรือไปซ้ำเติมให้แย่ลงไปอีกและยังมีบริการ Outreach ที่เราจะสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เข้าไปเพื่อช่วยเหลือเด็กๆได้ทันทีในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยกับเด็กอีกด้วย

“สายเด็ก 1387” มีหลักการทำงานเหมือนกับ Childline ทั่วโลก เป็นองค์กรอิสระไม่แสวงกำไร ทำให้สามารถประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทางภาครัฐโดยตรง เพื่อทราบถึงปัญหาและเข้ามาดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป

ศูนย์เดอะฮับสายเด็ก ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่เด็กทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนไม่จำกัดเพศตั้งแต่แรกเกิด – 18 ปีที่เป็นเด็กเร่ร่อนเด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่เขตป้อมปราบกรุงเทพฯที่ตั้งของศูนย์ฯอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ซึ่งเป็นพื้นที่หลักที่เด็กจะเดินทางมาจากทุกจังหวัดในประเทศไทยได้สะดวก มีที่พัก อาหาร 3 มื้อ ห้องสุขาและยารักษาโรค พร้อมกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบกศน.และยังมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมความเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดของตน สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มเด็ก ผ่านกิจกรรม อาทิ การออกกำลังกาย ของเล่นเพื่อการศึกษา และเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ พัฒนาทักษะในการใช้ชีวิต สร้างการยอมรับและเป็นคนดีของสังคมต่อไป

เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมที่จะรับฟังปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง

บริการสายด่วน 1387 ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิสายเด็ก1387มีศูนย์การทำงานตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครเราทำงานให้ความช่วยเหลือกับเด็กทุกกรณีในประเทศไทยเจ้าหน้าที่ของเราเตรียมพร้อมให้บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์แอด อินสตาร์แกรม ทวิสเตอร์และจดหมายอิเล็คทรอนิค ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

สายด่วน 1387 ให้ความช่วยเหลือเด็กทุกรณีโดยเชื่อมต่อเด็กกับบริการต่างๆที่เด็กควรได้รับความช่วยเหลือ

We Campaign

มูลนิธิสายเด็ก 1387 ทำหน้าที่เป็นตัวแทนปกป้องสิทธิเด็กในประเด็นต่าง ๆ ในสังคมไทย

เราสนับสนุนหลักคิดของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติซึ่งกำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กควรได้รับโดยไม่เลือกปฎิบัติ ทั้งนี้รัฐบาลไทยได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อปี 2535 เป็นเวลาหลายปีหลังจากที่รัฐบาลทำการลงสัตยาบันในการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฏหมายคุ้มครองเด็กในประเทศ กฎหมายที่มีความสำคัญมากคือพระราชบัติญัติคุ้มครองเด็กปี 2546 ที่ช่วยสร้างรากฐานสำหรับการสร้างระบบและมาตรฐานใหม่สำหรับการคุ้มครองเด็กในประเทศไทย

สารคดี จาก ไทยพีบีเอส

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

โพสต์บนเฟซบุ๊ก

ให้เธอนะ เราจะผ่านช่วงเวลาที่แย่ไปด้วยกัน🥰
#แบ่งปันวันสุข
#สายเด็ก1387
... ดูเพิ่มเติมSee Less

ให้เธอนะ เราจะผ่านช่วงเวลาที่แย่ไปด้วยกัน🥰 #แบ่งปันวันสุข#สายเด็ก1387

Comment on Facebook

ขอบคุณพี่สายเด็กนะคะ❤️

อย่าทิ้งหนูไปไหนนะ

🗯พอเราจะอธิบาย หรือบอกอะไรก็หาว่าเราเถียงแล้ว บางทีก็ขึ้นเสียงและดุด่า
สุดท้ายก็ได้แต่เก็บไว้คนเดียว ไม่ก็ระบายให้เพื่อนฟัง😢
⛔️ไม่อยากให้ครอบครัวปิดกั้นเสียงเราเลย มันอึดอัดเกินจะรับไหว⛔️
#รับฟังเสียงจากเด็ก
#สายเด็ก1387
... ดูเพิ่มเติมSee Less

🗯พอเราจะอธิบาย หรือบอกอะไรก็หาว่าเราเถียงแล้ว บางทีก็ขึ้นเสียงและดุด่าสุดท้ายก็ได้แต่เก็บไว้คนเดียว ไม่ก็ระบายให้เพื่อนฟัง😢⛔️ไม่อยากให้ครอบครัวปิดกั้นเสียงเราเลย มันอึดอัดเกินจะรับไหว⛔️#รับฟังเสียงจากเด็ก#สายเด็ก1387

Comment on Facebook

ไม่มีคำว่าอธิบาย ยกเว้นเถียง 💫✨

ไม่ต่อคำดีกว่ามันไร้ประโยชน์

คิดถึงคำพูดลูกชายเลย555

พรทิภา จิตต์ถนอม

"อย่าให้ใครฉวยโอกาสล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ในวันที่เขาเปราะบาง"
😢เด็กต้องการที่พึ่งในวันที่เขาไม่สบายใจ อย่าให้คนอื่นใช้ช่วงเวลานี้เข้ามาปลอบแล้วฉวยโอกาสล่วงละเมิดทางเพศเลยนะคะ❗️
👨‍👩‍👧‍👦ครอบครัวสามารถรับฟัง และเป็นกำลังใจให้เด็ก ๆ ได้เสมอ พวกเขาจะได้มีความสุขและไม่ต้องเสี่ยงอันตราย👍
#พูดมาเหอะ
#voice4change
#สายเด็ก1387
... ดูเพิ่มเติมSee Less

อย่าให้ใครฉวยโอกาสล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ในวันที่เขาเปราะบาง😢เด็กต้องการที่พึ่งในวันที่เขาไม่สบายใจ อย่าให้คนอื่นใช้ช่วงเวลานี้เข้ามาปลอบแล้วฉวยโอกาสล่วงละเมิดทางเพศเลยนะคะ❗️👨‍👩‍👧‍👦ครอบครัวสามารถรับฟัง และเป็นกำลังใจให้เด็ก ๆ ได้เสมอ พวกเขาจะได้มีความสุขและไม่ต้องเสี่ยงอันตราย👍#พูดมาเหอะ#voice4change#สายเด็ก1387

Comment on Facebook

มันน่ากลัวตรงคนบางประเภทเข้ามาฉวยโอกาสนี่แหละ พ่อแม่หลายบ้านเลยไม่มาใส่ใจปัญหาของลูกมองปัญหาของลูกว่าเป็นตัวภาะระตัวปัญหาบ้าง ละปล่อยให้ลูกเผชิญปัญหาเพียงลำพังอยู่ตัวคนเดียว และโอกาสที่เด็กจะตกเป็นเหยื่อมันง่ายมากเลย

ดูเพิ่มเติม

ติดตามเราบนเฟซบุ๊ก

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

มูลนิธิสายเด็ก 1387 ยินดีต้อนรับ อาสาสมัครทุกท่านที่มีจิตอาสา
อาสาสมัคร