บริจาค ออนไลน์

ท่านสามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนมูลนิธิสายเด็ก 1387 ได้หลากหลายช่องทาง อาทิ เงินสด โอนเงิน เช็ค และบริจาคออนไลน์ e-Donation ได้อย่างปลอดภัย เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

QR Codes

Scan this QR code with your mobile phone to donate directly to our Kasikorn Bank Account

Scan this QR code with your mobile phone to donate directly to our TMB Bank Account

L1133598

Bank Account

In order to make an offline donation we ask that you please make a transfer to our Thai bank account

Savings Account Transfer
Bank: Kasikorn Bank
Branch: Bang Khen
Account Name: Childline Thailand Foundation
Account Number: 070-2-84387-1

SWIFTcode: KASITHBK

All contributions will be gratefully acknowledged and are tax deductible.

Donation Form

฿
ข้อมูลส่วนบุคคล

In order to make an offline donation we ask that you please make a transfer to our Thai bank account

Savings Account Transfer
Bank: Kasikorn Bank
Branch: Bang Khen
Acc: Childline Thailand Foundation
Acc No.: 070-2-84387-1

SWIFTcode: KASITHBK

All contributions will be gratefully acknowledged and are tax deductible.

ยอดรวมการบริจาค ฿100.00

มูลนิธิสายเด็ก 1387 เป็นองค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 813 เงินบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้