ร่วม แบ่งปันน้ำใจ

สมบททุน “กองทุนสายเด็ก” ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ช่วยเหลือเด็ก ๆ ให้น้องอิ่มท้อง ที่พักปลอดภัย เนื้อตัวใสสะอาด

Childline (support our free phone and online advice service)

15% funded
฿
เลือกวิธีการชำระเงิน
ข้อมูลส่วนบุคคล

ยอดรวมการบริจาค ฿1.00

outreach
volunteer2
counseling
call_center

มูลนิธิสายเด็ก 1387 เป็นองค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 813 เงินบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้