ร่วม บริจาค

เงินบริจาคของท่านจะสนับสนุนงานด้านการช่วยเหลือชีวิตของ มูลนิธิสสายเด็ก 1387 ได้แก่การปกป้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กที่อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่อันตรายอย่างยิ่ง เราขอขอบคุณที่ท่านให้ความช่วยเหลือเราเพื่อสร้างความแตกต่าง

Childline (support our free phone and online advice service)

15% funded
฿
เลือกวิธีการชำระเงิน
ข้อมูลส่วนบุคคล

ยอดรวมการบริจาค ฿1.00

outreach
volunteer2
counseling
call_center

มูลนิธิสายเด็ก 1387 มีสถานะเป็นมูลนิธิและจดทะเบียนไว้กับกระทรวงมหาดไทย – เลขทะเบียน : KT 1773/2551