บริจาค ออนไลน์

ท่านสามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนมูลนิธิสายเด็ก 1387 ได้หลากหลายช่องทาง อาทิ เงินสด โอนเงิน เช็ค และบริจาคออนไลน์ e-Donation ได้อย่างปลอดภัย เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

QR Codes

Please scan our QR code with your banking app

สแกนคิวอาร์โค้ดด้วยสมาร์ทโฟน เพื่อบริจาคทุนทรัพย์สู่ธนาคารทหารไทย(TMB)โดยตรง

L1133598

บัญชีธนาคาร

สำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกบริจาคเงินผ่านระบบออนไลน์ ท่านสามารถบริจาคได้ผ่านบัญชีด้านล่างนะคะ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ธนาคาร : กสิกรไทย
สาขา : บางเขน
ชื่อบัญชี : Childline Thailand Foundation
หมายเลขบัญชี : 070-2-84387-1

SWIFTcode: KASITHBK

ทุกการบริจาค Childline ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ โดยใบเสร็จรับเงินที่มีชื่อท่านเป็นผู้บริจาค สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยค่ะ

มูลนิธิสายเด็ก 1387 เป็นองค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 813 เงินบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้