บริจาค ออนไลน์

ท่านสามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนมูลนิธิสายเด็ก 1387 ได้หลากหลายช่องทาง อาทิ เงินสด โอนเงิน เช็ค และบริจาคออนไลน์ e-Donation ได้อย่างปลอดภัย เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

Donate to Childline Thailand

฿
เลือกวิธีการชำระเงิน
ข้อมูลส่วนบุคคล

ยอดรวมการบริจาค ฿100.00

บริจาคผ่าน TMB ปันบุญ

บริจาคผ่าน QR-Code

มูลนิธิสายเด็ก 1387 เป็นองค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 813 เงินบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้