เราอยู่ที่นี้
เพื่อพูดคุยให้คำปรึกษา
ตลอด 24 ชั่วโมง

การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ของ มูลนิธิสายเด็ก 1387 เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของงานของเรา นอกเหนือจากสายด่วนขอความช่วยเหลือโดยทันทีแล้ว มูลนิธิสายเด็ก 1387 ยังให้บริการโทรฯขอความช่วยเหลือฟรีตลอด 24 ชั่วโมงแก่เด็กและครอบครัวที่ต้องการคำแนะนำแต่ไม่รู้ว่าจะหันไปพึ่งใคร

counseling

เรามีเจ้าหน้าที่ประจำ 6 คนเพื่อรับโทรศัพท์และพร้อมพูดคุยให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับหลาย ๆ คน คำว่าศูนย์กลางข้อมูลสำหรับศตวรรษที่ 21 ยังคงเป็นเหมือนแดนเขาวงกตที่พวกเขาไม่มีทางจะเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยตัวเอง มูลนิธิสายเด็ก 1387 มีเจ้าหน้าที่ประจำคอยรับโทรศัพท์ 6 คนที่เป็นนักศึกษาปริญญาตรีสาขาจิตวิทยาคลินิกและสังคมวิทยาและได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงหรือธรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์คนอื่น ๆ ของเราเป็นอาสาสมัครที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่สามหรือสี่ ปัจจุบันนี้ มูลนิธิสายเด็ก 1387 มีเจ้าหน้าที่เพียงพอในการรับโทรศัพท์และตอบคำถามสองหรือสามสายในแต่ละครั้ง

แม้ว่าเราจะได้รับคู่สายกว่า 10 สายจากองค์การโทรศัพท์ของประเทศไทย มูลนิธิสายเด็ก1387 ยังคงต้องมีการระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถทำงานได้เต็มที่พร้อมเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถและผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีเพื่อทำงานกับเด็กและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ กว่าหกปีที่ผ่านมา มูลนิธิสายเด็ก 1387 ได้รับสายโดยเฉลี่ย 150,000 สายต่อปี สิ่งที่เราได้พบคือการโทรฯมาขอข้อมูลทั่วไป (แม้แต่โทรฯ มาเล่น ๆ) สุดท้ายอาจจะกลายเป็นเรื่องร้ายแรงที่ต้องมีการดำเนินการแก้ไขโดยทันทีก็ได้ เช่นเด็กอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงอย่างมาก หรือในสภาพที่คุณภาพชีวิตต่ำมาก ๆ ดังนั้น เราจึงให้ความสำคัญกับการโทรฯ มาขอข้อมูลและคำแนะนำทั้งหลายเท่า ๆ กับการโทรฯมาขอความช่วยเหลือโดยด่วน

การทำความเข้าใจ

การเห็นความสำคัญของเด็กทุกคนและปัญหาของแต่ละครอบครัวทำให้เกิดการสื่อสารผ่านโทรศัพท์ด้วยความเคารพในเพื่อนมนุษย์ นำไปสู่การพูดคุยอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพที่ช่วยให้กระบวนการสื่อสารดำเนินไปได้รวดเร็วขึ้นและเกิดเป็นความไว้วางใจและให้ความร่วมมือ นี่ถือเป็นก้าวแรกของการขจัดความกลัวและความสงสัยไม่แน่ใจ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ผู้ที่โทรฯเข้ามามักจะได้รับในการโทรฯ ครั้งแรก

ความไว้วางใจ

ความไว้วางใจมีบทบาทสำคัญในการสร้างมิตรภาพในระยะยาวจนกระทั่งเด็กและครอบครัวรู้สึกมั่นคงปลอดภัยว่าปัญหาของพวกเขาจะไม่เผยแพร่ไปสู่สื่อหรือตำรวจ เหนืออื่นใดพวกเขาต้องไว้วางใจว่าเจ้าหน้าที่ของ มูลนิธิสายเด็ก1387 มีความพร้อมในการทำงานร่วมกับพวกเขาในการแก้ไขปัญหาและมีทางออกให้หลายทางที่อาจจะเหมาะสมกับพวกเขา เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมให้รู้วิธีการสร้างความไว้วางใจในเรื่องการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของประเด็นปัญหาของผู้โทรฯเข้ามา ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ บ่อยครั้งที่เจ้าหน้าที่ของ มูลนิธิสายเด็ก1387 จะได้รับการร้องขอว่าอย่าบอกพ่อแม่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหรือปัญหาชีวิตรัก ซึ่งจะต้องอาศัยการปรึกษาหารือกันด้วยความจริงใจและเชื่อใจกันอย่างมากเกี่ยวกับหนทางที่ดีที่สุดสำหรับเยาวชน และเมื่อเด็กเห็นด้วย จะต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบในการที่ มูลนิธิสายเด็ก 1387 จะเข้าเป็นตัวกลางในการติดต่อกับพ่อแม่หรือสมาชิกใกล้ชิดในครอบครัว ปัญหาเหล่านี้กำลังประสบอยู่โดยเด็กอายุน้อยลง ๆ ทุกวัน ไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดได้ยากอีกต่อไปที่เราจะพบเด็กอายุเพียง 12 หรือ 13 ปีมาขอคำปรึกษาในเรื่องเหล่านี้

ความร่วมมือ

มูลนิธิสายเด็ก ทำงานร่วมกับเด็กและครอบครัว หลังจากสร้างความไว้วางใจได้แล้ว สามารถเห็นทางเลือกต่าง ๆ ตามแนวทางและความช่วยเหลือเพื่อหาทางแก้ปัญหาของ มูลนิธิสายเด็ก อย่างไรก็ดี ท้ายที่สุดแล้ว การตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับเด็กและครอบครัวของเด็กนั้นเสมอ หลายคนต้องการความช่วยเหลือจาก มูลนิธิสายเด็ก ในการหาข้อมูล จากข้อมูลดังกล่าว มูลนิธิสายเด็ก มักจะต้องประสานงานกระบวนการต่าง ๆ ในนามของบุคคลดังกล่าวเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะได้รับความช่วยเหลือในแบบที่ถูกต้อง

ดังกล่าวมาก่อนหน้านี้ ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอีกต่อไปที่จะมีโทรฯเข้ามาเพียงเพื่อขอข้อมูลเพื่อจะได้ดำเนินการอย่างอื่นต่อไป ตัวอย่างหนึ่งของความร่วมมือและความช่วยเหลือของ มูลนิธิสายเด็ก1387 เกี่ยวกับผู้หญิงที่โทรฯ เข้ามาเพื่อถามว่าเธอจะหานมผงพิเศษให้ลูกของเธอได้จากที่ไหน น่าเสียดายที่ มูลนิธิสายเด็ก ได้ทราบว่าเด็กนั้นเกิดจากการข่มขืนโดยตำรวจซึ่งหญิงคนนั้นไม่เคยไปแจ้งความ มูลนิธิสายเด็ก 1387 ช่วยผู้หญิงคนดังกล่าวให้ฟ้องคดีต่อศาลและแม่ชนะคดีได้รับค่าเลี้ยงดูเด็ก 3,000 บาทต่อเดือน แต่น่าเสียดายที่เธอไม่ชนะคดีข่มขืน