ความไม่เท่าเทียมกัน
ทางเศรษฐกิจ
ในประเทศไทย

การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาเป็นเรื่องน่าประทับใจมาก ตามข้อมูลของ UNICEF ความยากจนลดลงประมาณสองในสามนับแต่ปี 2533 แม้แต่ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 อย่างไรก็ดี ยังคงมีความแตกต่างเรื่องรายได้อย่างมาก และประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้กระจายไปยังเด็กทุกคนในประเทศไทย

family_finance

มีหลายครอบครัวที่โทรฯ หา CHILDLINE เพื่อขอความช่วยเหลือด้านการเงินให้บุตรหลานของตนที่ปกติชีวิตขัดสนยิ่งกว่าระดับความยากจนปกติ

ครอบครัวในสถานการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มจะพบว่าพวกเขาไม่มีงานประจำ พักอาศัยในที่อยู่อาศัยที่เสื่อมโทรม และมักมีประวัติใช้สารเสพติดและใช้ความรุนแรง เด็ก ๆ จากสภาพครอบครัวดังกล่าวอาจจะไม่ได้รับสิทธิใด ๆ ที่พึงมีเลยก็ได้

ช่องว่างในด้านการเงินของครอบครัว

แม้ว่าการใช้ความรุนแรงและกระทำทารุณดูเหมือนจะเกิดขึ้นบ่อยกว่าในสภาพแวดล้อมที่มีความยากจน แต่สาเหตุหลักอยู่ที่คุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่มากกว่าความยากจน เราได้รับโทรศัพท์จำนวนมากเพื่อขอความช่วยเหลือทางการเงินโดยที่แม้ว่าครอบครัวของพวกเขาจะจน พวกเขาก็สามารถดูแลลูกได้เป็นอย่างดี และต้องการเงินเพิ่มเติมเป็นพิเศษอีกเล็กน้อยเพื่อให้ลูกของตนได้รับสิ่งจำเป็นพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถมีพัฒนาการต่อไปได้อย่างมีความสุขภายใต้การดูแลอย่างปลอดภัยของครอบครัว ที่เกิดขึ้นจนเป็นปกติอีกประการหนึ่งคือเด็กถูกทิ้งไว้ให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงขณะที่พ่อแม่ก็ย้ายไปหางานทำในเมือง ปู่ย่าตายายปกติก็จะพยายามอย่างเต็มที่แม้ว่าจะอายุมากแล้ว และการสนับสนุนเงินเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยก็ทำให้คุณภาพชีวิตของเด็กดีขึ้นได้อย่างมาก ในขณะเดียวกัน มูลนิธิสายเด็ก 1387 จะเข้ามาช่วยเด็กอีกจำนวนมากที่ต้องถูกละเลยและอ้างว้างภายในบ้านที่เป็นครอบครัวที่มีฐานะหรือความเป็นอยู่ในระดับกลาง ซึ่งบ่อยครั้งเป็นเรื่องยากขึ้นไปอีกที่เด็กจากครอบครัวที่มีฐานะปานกลางหรือดีจะร้องขอความช่วยเหลือเพราะกลัวว่าจะนำความอับอายมาให้ครอบครัว

แม้ว่าสถานการณ์ทางการเงินของครอบครัวมีผลโดยตรงกับชีวิตของเด็ก แต่ไม่ได้เป็นปัจจัยชี้ขาดที่นำไปสู่การกระทำทารุณ การใช้ความรุนแรง หรือการหาประโยชน์กับเด็ก ขณะที่ครอบครัวที่ยากจนทางภาคเหนือของไทยส่วนหนึ่ง ครอบครัวอาจใช้วิธีการขายลูกของตนเองสำหรับการค้ามนุษย์และการเอารัดเอาเปรียบต่าง ๆ ครอบครัวอีกส่วนหนึ่งที่ยากจนไม่ต่างกันก็อาจจะไม่เคยคิดแม้แต่น้อยที่จะเลือกวิธีการดังกล่าว เจ้าหน้าที่ของ มูลนิธิสายเด็ก 1387 ต้องเข้าใจความแตกต่างอย่างมากของพ่อแม่ในแบบต่าง ๆ และวิธีการเลี้ยงดูลูกที่ไม่เหมือนกันเพื่อหาให้ได้ว่าการโทรฯ มาขอความช่วยเหลือทางการเงินนั้นเป็นเรื่องจริงเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่ หรือเพียงแค่หารายได้จากความช่วยเหลือทางการเงินที่จะให้แก่ลูกของตน ประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดกับเด็กเป็นสิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาก่อนเสมอ