ความปลอดภัย
ของเด็กและคุณครู
ในโรงเรียน

ความรุนแรงในโรงเรียนกำลังกลายเป็นปัญหาที่ร้ายแรงมากขึ้น โดยเฉพาะความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธในโรงเรียน เช่น ความรุนแรงระหว่างเด็กนักเรียน การทำร้ายร่างกายโดยเด็กนักเรียนกระทำกับเจ้าหน้าที่โรงเรียน และการลงโทษกับเนื้อตัวร่างกายหรือการกระทำรุนแรงโดยครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนกับเด็ก

school_violence

ประเทศไทยมีประวัติยาวนานเรื่องการทำโทษกับเนื้อตัวร่างกายภายในระบบโรงเรียน และแม้ว่าในปัจจุบันการลงโทษกับเนื้อตัวร่างกายจะยกเลิกไปหมดแล้วและเป็นเรื่องต้องห้าม แต่ก็ยังพบการใช้วิธีการนี้กันอยู่บ่อย ๆ โดยครูไทยโดยไม่รู้สึกว่าเป็นการกระทำที่ผิด

การกระทำทารุณโดยคุณครู

การกระทำรุนแรงโดยครูไม่ค่อยได้มีการรายงานเนื่องจากส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการลงโทษรูปแบบหนึ่ง แม้แต่กรณีที่เด็กมาบอกเรื่องดังกล่าวกับพ่อแม่ผู้ปกครองของตน คำตอบมักจะเป็น “หนูทำอะไรผิดล่ะ” เด็กจึงมักเก็บเรื่องดังกล่าวไว้และเรื่องทั้งหมดก็ดำเนินต่อไปโดยไม่มีใครสนใจ เมื่อ มูลนิธิสายเด็ก 1387 ได้รับสายเกี่ยวกับการที่เด็กถูกกระทำรุนแรงโดยคุณครู เราจะแจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนอย่างเป็นทางการทันที และรายงานการกระทำรุนแรงไปยังกระทรวงศึกษาธิการ หากเป็นการกระทำผิดครั้งแรกของคุณครูนั้น และผลทางกายของการกระทำรุนแรงนั้นมีเพียงเล็กน้อย ที่ทำได้คือการมีคำเตือนอย่างเป็นทางการไปยังคุณครูคนนั้น ดังนั้นในบางกรณี ผู้ปกครองจึงต้องการเพียงแค่ย้ายโรงเรียนเพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำอีก

การข่มเหงรังแก

การข่มเหงรังแกดูเหมือนจะเป็นรูปแบบความรุนแรงระหว่างเด็กด้วยกันที่แพร่หลายมากที่สุด การข่มเหงรังแกมีทั้งการกระทำกับเนื้อตัวร่างกายเด็ก ด้วยวาจา หรือทางจิตใจ เช่น การตี การผลัก ดึงผม แกล้งเรียกชื่อ ทรมาน เป็นต้น โดยปกติหากความรุนแรงเกิดขึ้นในโรงเรียน เรื่องก็มักจะไม่แพร่งพรายออกมา พยาน เหยื่อ และผู้กระทำผิดต่างยอมรับว่ามันเป็นเรื่องปกติของชีวิตหรืออาจจะปิดปากเงียบเพราะกลัวและอาย หลายปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณาเมื่อมีกรณีการข่มเหงรังแก

เด็กที่ถูกรังแกส่วนใหญ่จะกลัวคนที่ข่มเหงรังแก ซึ่งมักจะมากันเป็นกลุ่ม และหากเป็นเช่นนั้น จะต้องมีคนเข้าไปจัดการกับสมาชิกในกลุ่มทุกคน เด็กที่ถูกข่มเหงรังแกมักจะอายที่จะบอกข้อเท็จจริงกับผู้ปกครองของตนเพราะกลัวจะต้องอับอายว่า “ไม่กล้าสู้เพื่อปกป้องตัวเอง” การข่มเหงรังแกปกติต้องการความร่วมมือของพ่อแม่ผู้ปกครอง ครู เจ้าหน้าที่โรงเรียน และนักเรียนคนอื่น เหยื่อของการถูกข่มเหงรังแกเป็นเวลานาน มักต้องทนทุกข์กับสภาพที่ไม่มีความภาคภูมิใจในตัวเอง มีความกังวลในการเข้าสังคม และผลกระทบที่ตามมาอย่างอื่น ดังนั้นเมื่อพบกับสถานการณ์เช่นนี้ จึงควรให้เด็กได้ไปประเมินสภาพจิตใจเพื่อให้มั่นใจว่าไม่เกิดความเสียหายในระยะยาว

ความรุนแรงของแก๊ง

ประเภทของความรุนแรงที่ยากมากในการค้นพบก่อนจะยกระดับความรุนแรงขึ้นคือการแก้แค้นกันระหว่างกลุ่มวัยรุ่น ความรุนแรงประเภทนี้กำลังแพร่ขยายมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในเขตเมือง กลุ่ม (แก๊ง) เหล่านี้ใช้อาวุธและมีการฝึกและเตรียมการสำหรับการต่อสู้กันด้วย ความรุนแรงประเภทนี้เกือบทุกครั้งต้องการให้มีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเข้ามาดูแล