คุณมี
สิ่งที่จะทำให้คุณ
เป็นอาสาสมัครที่ดีหรือไม่

หากท่านสนใจในการช่วยเหลือคนอื่น
มีความสามารถในด้านใดด้านหนึ่ง
มีความกระตือรือร้นและพลังงานเหลือเฟือ
ทำไมไม่สละเวลามาเป็นอาสาสมัคร
เพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่ เดอะฮับ และ มูลนิธิสายเด็ก

volunteer2

ท่านทำอะไรได้บ้างเพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ?

ความช่วยเหลือหรือเวลาที่ท่านสามารถให้กับ มูลนิธิสายเด็ก ขอน้อมรับด้วยความขอบคุณยิ่ง ความรู้ความสามารถเพิ่มเติมหรือประสบการณ์ที่มีก็สามารถช่วยเหลือเด็ก ๆ ในการเรียนรู้และพัฒนาการได้ เรายินดีรับความช่วยเหลือตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสามารถเพิ่มความแตกต่างได้มากหากท่านเป็นแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ช่างตัดผม นักสังคมสงเคราะห์ ครู หรือผู้ให้ความบันเทิงแก่เด็ก ๆ!

สิ่งที่ท่านต้องเข้าร่วมคือ?

วัตถุประสงค์เพื่อขึ้นทะเบียนและความปลอดภัยของเด็ก ๆ ขอให้ผู้ที่สนใจ

1. ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

2. ยื่นประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทางให้สำนักงานของ เดอะฮับ สแกนทำสำเนาไว้

3. ให้ทาง เดอะฮับ ถ่ายรูปไว้

4. อ่าน รับทราบ ทำความเข้าใจ และลงนามในเอกสารนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของเด็กของ เดอะฮับ

ทำได้ตั้งแต่ช่วยเราในคาบวิชา เล่นเกม ให้ความบันเทิงแก่เด็ก ๆ และเสิร์ฟอาหาร การสละเวลาให้ความช่วยเหลือของท่านเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็ทำให้เกิดผลที่ยิ่งใหญ่ได้ในบริการต่าง ๆ ที่เราให้และแก่ชีวิตของเด็กทั้งหลาย

หมายเหตุ: มูลนิธิสายเด็ก และ เดอะฮับ ยึดถือตามแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองเด็กของ Save the Children’s (UK) และ UNICEF เรายึดถือนโยบายและกระบวนการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของเด็กอย่างเคร่งครัดภายใน The Hub และทำการตรวจสอบภูมิหลังผู้สมัครก่อนรับพนักงานและอาสาสมัครทุกคน