มูลนิธิสายเด็ก
เป็นสมาชิกของเครือข่าย
ระดับโลกของ CHILD HELPLINES

เราทำงานอยู่ในประเทศต่าง ๆ กว่า 160 ประเทศทั่วโลก และตั้งขึ้นด้วยความเชื่อว่าเด็กและเยาวชนไม่เฉพาะแต่เพียงมีสิทธิ แต่พวกเขาแต่ละคนย่อมรู้ดีที่สุดในการบอกถึงปัญหาของตนเองหากได้รับเครื่องมือที่เหมาะสม

global

ทำงานเพื่อปกป้องสิทธิของเด็ก

มูลนิธิสายเด็ก มีบทบาทอย่างแข็งขันในการพัฒนาและขยายเครือข่ายทั่วโลกภายใต้การดูแลของ CHI ประธานมูลนิธิสายเด็ก – ม.ร.ว. สุพินดา จักรพันธุ์ เคยเป็นผู้แทนของเอเชียแปซิฟิกตะวันออกเฉียงระหว่างปี 2549 – 2552 ในปี 2551 มูลนิธิสายเด็ก เป็นเจ้าภาพการประชุมระดับภูมิภาค South-East Asia Pacific Regional Consultation of Child Helplines ครั้งที่สาม