ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่
เดอะ ฮับ (THE HUB)

ตั้งแต่มกราคม 2554 เดอะฮับ ได้ให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของเด็กและวัยรุ่นในเขตใจกลางเมืองของกรุงเทพฯ อาคารศูนย์เยาวชนเป็นแบบเปิดโล่ง มีความสวยงามและให้แรงบันดาลใจ ตั้งอยู่ที่เขตป้อมปราบ ในตำแหน่งที่ดีเยี่ยมเพียงแค่ 5 นาทีจากสถานีรถไฟหัวลำโพง

hub

ปัญหา

ขณะที่มีเด็กใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและต้องพบเจอปัญหาต่าง ๆ มากมายซ้ำแล้วซ้ำอีกในแต่ละวัน ก็ยังมีเด็กและเยาวชนอีกนับไม่ถ้วนต้องอยู่ในพื้นที่ที่ขาดแคลนไปทุกสิ่งทั้งสวัสดิการพื้นฐาน การศึกษา และบริการช่วยเหลือที่พวกเราหลายคนแทบไม่เคยให้ความสนใจ ระบบยังคงทำให้พวกเขาตกเป็นผู้แพ้ต่อไป และไม่สามารถคุ้มครองสิทธิมนุษยชนพื้นฐานของพวกเขาหรือให้เครือข่ายความช่วยเหลือที่เพียงพอระหว่างรัฐกับองค์กรเอกชน UNICEF ประมาณการว่าเด็กในวัยประถมศึกษาประมาณ 900,000 คนในประเทศไทยไม่ได้อยู่ในโรงเรียนหรือลงทะเบียนเรียนในช่วงอายุที่ถูกต้อง และมีเด็กอีกมากที่ไม่ได้เข้าสู่ระดับมัธยม นอกจากนี้ ตัวเลขประมาณการประมาณหนึ่งล้านคนที่ไม่ได้จดทะเบียนการเกิด

ภารกิจของเรา

มูลนิธิสายเด็ก และ เดอะฮับ กำลังหาทางขยายเครือข่ายของคนที่มีความสนใจปัญหาสังคมที่สามารถช่วยเหลือเด็ก ๆ และวัยรุ่นในหลาย ๆ ทางได้ กรุณาเข้าไปที่เพจสำหรับอาสาสมัครเพื่อดูว่าท่านสามารถช่วยเหลือได้อย่างไรบ้าง

โครงการที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินเป็นอย่างดีจากธุรกิจและบุคคลจากไทยและออสเตรเลียเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในเรื่องสำคัญสองเรื่องในพื้นที่ของกรุงเทพฯคือ สุขภาพพื้นฐาน และบริการด้านสวัสดิการ เช่น อาหารในแต่ละวัน การตรวจสุขภาพ และเสื้อผ้าสะอาด

เดอะฮับทำงานเพื่อใคร ?

หากเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชนบอกได้ว่าเด็กคนไหนมีความเสี่ยงหรืออยู่ในภาวะวิกฤต เจ้าหน้าที่จะพยายามให้ความช่วยเหลือในทางใดทางหนึ่งเท่าที่พวกเขาจะทำได้ เดอะฮับ มีนโยบายในการช่วยเหลือผู้ใดก็ตามที่อยู่นอกกลุ่มเป้าหมายและจะทำให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับการส่งต่อไปยังบริการ/หน่วยงานที่เหมาะสม

โครงการของศูนย์เยาวชนมีเป้าหมายที่เด็กและเยาวชนตั้งแต่อายุ 5 ถึง 18 ปี และกำลังประสบกับสถานการณ์ต่อไปนี้ :

ไร้บ้าน/เร่ร่อนในเขตป้อมปราบ

อาศัยอยู่ในพื้นที่แต่ถูกกระทำทารุณหรือมีสภาพครอบครัวที่ลำบาก

มีปัญหาเรื่องติดยาเสพติด และ/หรือแอลกอฮอล์

ไม่ได้เรียนหนังสือ

มีปัญหาที่โรงเรียน/มีอุปสรรคในการไปโรงเรียน

ต้องใช้ชีวิตแบบโดดเดี่ยว

The Hub (support our centre for street children)

0% funded
฿
เลือกวิธีการชำระเงิน
ข้อมูลส่วนบุคคล

ยอดรวมการบริจาค ฿1.00