เดอะ ฮับ
(THE HUB)
ศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในชุมชนหัวลำโพง

ดำเนินการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ไม่จำกัดเพศ ตั้งแต่แรกเกิด – 18 ปี ที่เป็นเด็กเร่ร่อนและเด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทอดทิ้ง ในพื้นที่เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร ที่ตั้งของศูนย์ฯ อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ซึ่งเป็นพื้นที่หลักที่เด็กจะเดินทางมาจากทุกจังหวัดในประเทศไทยได้สะดวก

hub

ปัญหา

ขณะที่มีเด็กใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและต้องพบเจอปัญหาต่าง ๆ มากมายซ้ำแล้วซ้ำอีกในแต่ละวัน ก็ยังมีเด็กและเยาวชนอีกนับไม่ถ้วน ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ขาดแคลน ทั้งสวัสดิการพื้นฐาน การศึกษา และบริการช่วยเหลือที่พวกเราหลายคนแทบไม่เคยให้ความสนใจ ปัญหาเหล่านี้ยังคงทำให้เด็กๆ กลายเป็นผู้แพ้ต่อไป และไม่สามารถ รับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน UNICEF ประมาณการว่าเด็กในวัยประถมศึกษาประมาณ 900,000 คนในประเทศไทย ไม่ได้เรียนหนังสือหรือลงทะเบียน นอกจากนี้ยังได้ประมาณการว่ามีเด็ก 1 ล้านคนที่ไม่มีใบเกิด

ภารกิจ

มูลนิธิสายเด็ก 1387 โดยโครงการเดอะฮับ กำลังเร่งหาทางขยายเครือข่ายจิตอาสาที่มีความสนใจปัญหาเด็ก ๆ และเยาวชน ในสังคม หากท่านต้องการมีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครในการพัฒนาสังคม สามารถติดต่อมูลนิธิสายเด็ก 1387 ได้ หรือ https://childlinethailand.org/th/volunteer/

โครงการช่วยเหลือเด็ก ๆ และเยาวชนในเรื่อง สุขภาพขั้นพื้นฐาน และบริการด้านสวัสดิการ เช่น อาหารในแต่ละวัน การตรวจสุขภาพ และเสื้อผ้าสะอาด ได้รับความช่วยเหลือ ผ่านการบริจาคเงินจากภาคเอกชนและบุคคลทั่วไปในประเทศไทย และประเทศออสเตรเลีย

เดอะฮับทำงานเพื่อใคร ?

กรณีที่พบเด็กๆ ที่อยู่ในความเสี่ยงหรืออยู่ในภาวะวิกฤต เจ้าหน้าที่โครงการฯ จะพยายามให้ความช่วยเหลือ เต็มที่อย่างสุดความสามารถ เดอะฮับ มีนโยบายในการช่วยเหลือผู้ใดก็ตามที่อยู่นอกกลุ่มเป้าหมายและพวกเขาจะได้รับการส่งต่อไปยังบริการ/หน่วยงานที่เหมาะสมต่อไป

โครงการฯ มีเป้าหมายที่เด็กและเยาวชนตั้งแต่อายุ 5 - 18 ปี และกำลังประสบกับสถานการณ์ต่อไปนี้ :

ไร้บ้าน/เร่ร่อนในเขตป้อมปราบ

อาศัยอยู่ในพื้นที่แต่ถูกกระทำทารุณหรือมีสภาพครอบครัวที่ลำบาก

มีปัญหาเรื่องติดยาเสพติด และ/หรือแอลกอฮอล์

ไม่ได้เรียนหนังสือ

มีปัญหาที่โรงเรียน/มีอุปสรรคในการไปโรงเรียน

ต้องใช้ชีวิตแบบโดดเดี่ยว

The Hub (support our centre for street children)

0% funded
฿
เลือกวิธีการชำระเงิน
ข้อมูลส่วนบุคคล

ยอดรวมการบริจาค ฿1.00